Schepping – evolutie. Themadienst deel 2. Hoe lezen we Genesis 1?

Vorige keer: wie imponeert; schepping en evolutie vanuit Kolossenzen 1. Doel van deze en volgende themadienst: vandaag 1/ bespreking kadertheorie en 2/ wat komt er in Genesis 1 op ons af? Volgende week: de goede schepping en haar nog hogere doel. themadiensten gehouden in mei 2011, Delfshaven.

1 Kadertheorie.
Recent is de kadertheorie weer onder de aandacht gebracht door ds. Doedens (Woord op Schrift) en Genesis (in de serie: Gaan in het spoor van het oude testament (prof. Douma). Heropleving van theorie van A. Noordtzij (1931), Nic.H. Ridderbos (1963) en Kelly (1997).

En door dat ‘hergebruik’ komt deze theorie ook bij anderen voor. Schrijvers zoals René Fransen (sterrenstof) gebruikt

Continue reading