Wie worden gedoopt. Bijbels getuigenis. Handout 3 leerdienst sacrament

Handout die hoort bij drie themadiensten over de sacramenten. De diensten komen uit begin 2009. Zie mijn opmerkingen over de context/waardering ervan bovenaan de eerste handout.

De Vorige handout ging over doop en Nieuwe Testament; dat Testament ‘zwijgt’ over de vraag of kinderen van gelovigen ook gedoopt worden.

  1. Als het NT ‘zwijgt’ over kinderen als het om de doop gaat; waarom zouden wij dan spreken? Er is Continue reading

Doop en Nieuwe Testament. Handout 2 in themadiensten sacrament

Themadienst over de doop. Wat zegt het Nieuwe Testament over de vraag wie gedoopt worden? Het zijn diensten uit 2009, gehouden in Rotterdam (zie bij de eerste handout voor opmerkingen daarover).

Geloofsdoop slaat in deze handout op de overtuiging dat alleen volwassenen mogen worden gedoopt. Kinderdoop slaat in deze handout op de overtuiging dat ook hun kinderen ('gezinsdoop' is beter) mogen worden gedoopt.

  1. Eerst moet je eigen startpunt duidelijk worden: waarom dopen Gereformeerden ook kinderen? Heb je het helder voor Continue reading

Sacrament: vingerwijzing naar Christus. Handout 1 Zondag 25

Handout van een serie van 3 diensten over sacramenten (deel 1) en de heilige doop (deel 2 en 3); aan wie wordt de doop bediend? De themadiensten komen uit begin 2009. Sporen van discussies die toen in de gemeente (Rotterdam-Stad) speelden en mijn denken toen zijn zichtbaar. Bepaalde dingen zou ik nu anders zeggen of doen. Ik plaats ze nu (2018) met een bepaalde vrijmoedigheid.

— Handout sacrament 1 ——

Wat betekent het woord ‘sacrament’? Sacrament is afgeleid van het woord dat geheim betekent en betekent in het algemeen: iets toewijden aan de godheid. In de kerk wordt met sacrament bedoeld: een rite of gebruik dat in het bijzonder betrokken is op het geheim van het geloof.

1.      De realiteit

HC 25 zegt dat sacramenten zijn bedoeld om het geloof te versterken. De praktijk is ook dat juist sacramenten bronnen van Continue reading