CGK besluit over de vrouwelijke ambtsdrager en kerkelijke eenheid. Artikel in het Nederlands Dagblad.

De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken houdt de ambten gesloten voor vrouwen. Met verbazing en soms met dedain wordt op dit besluit gereageerd. Ik vind dit soort reacties te kort door de bocht (voor alle duidelijkheid: volgens mij kan ieder die de benodigde gaven heeft in elk kerkelijk ambt bevestigd worden). Het gaat namelijk om meer. Wat betekent dit besluit voor kerkelijke eenheid en de toekomst van christenen in Nederland?

Radicale breuk
De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) hebben een decennialange nauwe verbondenheid. Ontwikkelingen in de GKv gaan Continue reading

Ruim baan voor Jezus’ evangelie van vrijheid. Preek Galaten 2:1-14

Galaten 2 gaat vertelt van ontmoetingen met scherpe gesprekken en een forse confrontatie. Verwacht je dat in de Bijbel, in de vroeg-christelijke gemeente? Wie goed luistert, ontdekt hoe relevant dit stukje is voor Jezus’ kerk van alle tijden. NB: in de preek ga ik ervanuit dat Galaten 2:1-10 het zogenaamde apostelconvent uit Handelingen 15 beschrijft. Zie voetnoot i voor een toelichting.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan.

Gemeente van de Heer

1         De Bijbel: niet altijd (ge)makkelijk maar wel echt.
Als je een groep mensen oppervlakkig kent, kun je zomaar een verkeerd beeld van hen hebben. Je denkt bijvoorbeeld dat supporters van een bepaalde voetbalclub allemaal hetzelfde zijn. Ze moedigen toch allemaal dezelfde club aan? Als je wat langer meedraait, weet je wel beter. Er kan onderling heel wat onenigheid over van alles en nog wat zijn.

Hoe zit dat met de gemeente van Jezus? Is daar ieder hetzelfde? Is het daar altijd alles koek-en-ei? Als het goed is, heerst in Jezus’ gemeente Continue reading

Pasen is een ‘Zeitenwende’. Paaspreek Galaten 1:1&4.

Welke plek heeft Pasen in de brief van Paulus aan de Galaten? Al in de eerste regel staat dit evangelie in de brief – om daarna niet meer vermeld te worden. Wie goed luistert hoort in dit allereerste vers van deze vroegchristelijke brief een groot geheim.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         In één klap alles anders.
Toen de oorlog in Oekraïne begon sprak de Duitse bondskanselier Scholz van een ‘Zeitenwende’. Een nieuw tijdperk. Na WOII en de val van de Muur dachten we dat er bij ons geen oorlog meer zou komen. Veiligheid was min of meer vanzelfsprekend. En gas konden we best via pijpleidingen uit Rusland halen. Toen kwam de oorlog. Europa moet ineens heel anders gaan denken en leven. De gevolgen zijn niet te overzien. Eén gebeurtenis zet alles op de kop.

Vandaag vieren we Pasen. Paulus zegt: Goede Vrijdag en Pasen zijn een ‘Zeitenwende’; een nieuw tijdperk. Maar dan niet Continue reading

Jezus voor ons tot vloek geworden. Preek Goede Vrijdag over Galaten 1:4 en 3:13&14

Het is vandaag Goede Vrijdag. Bevrijdingsdag (Galaten 1:4). Door te zeggen wat hij als schriftgeleerde niet zeggen kan en mag, vertelt Paulus over het goede nieuws van Golgota (Galaten 3:13).

Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de gekruisigde Heer

1 Licht op Golgota.
Vandaag vieren wij Goede Vrijdag. Onze bevrijdingsdag. Paulus zegt:

Hij (Jezus Christus) heeft zichzelf gegeven voor onze zonden om ons te bevrijden…, overeenkomstig de wil van onze God en Vader
(Galaten 1:4).[i]

En in hoofdstuk 3 gaat Paulus in op de manier waarop Jezus ‘zichzelf heeft gegeven’ (1:4); Jezus werd een vloek door te worden Continue reading

Wees stil en besef dat de almachtige Schepper je redder is. Preek Jesaja 51 aan begin van de Stille Week

Vandaag begint de Stille Week. We leven naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Jesaja werpt licht op deze bijzondere tijd. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         De Stille Week is begonnen.
Vandaag begint de Stille Week. We leven toe naar het belangrijkste van het geloof; Goede Vrijdag en Pasen. Jezus voor ons gekruisigd en opgestaan.

Waarom hebben we het over Stille Week? Je hebt vast zelf wel eens iets meegemaakt dat zo indrukwekkend is dat je er geen woorden voor hebt. Je kijkt je ogen uit. Je mond valt open. Je wordt helemaal stil. Dat is de Stille Week. Bedenk: de almachtige Continue reading

Waarover je in de Stille Week niet zwijgen kunt. Essay in het Nederlands Dagblad

In de Stille Week gaan we op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Zijn er woorden als je zo dichtbij het mysterie komt? Sommige christenen kiezen ervoor om een week lang te zwijgen. Want het is zo onbegrijpelijk. Anderen hebben hun buik vol van de protestantse woordtraditie. Maar je kunt niet zonder woorden. Ze zijn als het ware de stappen die nodig zijn om tot aanbidding te komen. Maar dan moet die stappen wel goed gezet worden. Misverstanden en karikaturen liggen op de loer.

Neem Jezus’ gebedsworsteling in Getsemane. Dat is een goede opmaat naar Golgota en Pasen. De evangelisten beschrijven in sterke bewoordingen hoe Jezus in Getsemane uit doodsangst Continue reading

Sprekende stilte. (Korte) preek 1 Korintiërs 11:26 over avondmaal vieren.

Voor het eerst na meer dan twee jaar vieren we als gemeente weer avondmaal aan tafel (we hebben in Coronatijd avondmaal gevierd; gaande of in kleine bezetting en ook thuis). En na afloop is er weer koffie drinken. Hieronder een korte preek om het vizier op scherp te krijgen. Wat is avondmaal vieren? De kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Veelzeggend.
Heb je wel eens gezien dat mensen knielen om daarmee te protesteren tegen racisme en geweld? Sporters doen dat wel eens (laatst nog bij een wedstrijd van FC Dordrecht). Of demonstranten. Dit knielen is symbolisch. Je zegt niks. Toch maakt het meer indruk dan duizend woorden. Zoiets vergeet je niet.

Zo is het met avondmaal vieren. Het is een krachtig symbool. Het is een van de heilige symbolen (sacramenten) die God Continue reading