Gestempeld door de Geest. Pinksterpreek Efeze 1:13 en 14

Gemeente van de Heer, Pinkster-gemeente

1         Vuur dat nooit dooft.
Vandaag eren wij de Heilige Geest. Hij zet zijn stempel, Gods stempel, op je leven (Efeze 1:14). De Geest komt met kracht en vuur (Handelingen 2). En waar normaal gesproken ieder vuur wel een keer dooft of de fut na verloop van tijd uit een beweging gaat, is het met de Geest anders. God wordt niet moe of mat (Jesaja 40). Sinds Pinksteren leeft en werkt Hij krachtig in de gemeente en in heel Gods schepping om alles nieuw te maken in Jezus (Efeze 1:10).

Continue reading

Het onverschrokken geloof van Hemelvaart. Preek Efeze 2:6

Efeze 2:6 legt uit – haast tussen neus en lippen door – wat Hemelvaart betekent. Vier het feest voor koning Jezus mee. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de ten hemel gevaren Heer

1         Verlegen met Hemelvaart?
Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgestaan, zoals in de Schriften staat, en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf
(1 Korintiërs 15:3-5).

Het belangrijkste is de dood en opstanding van Continue reading

Wie weet wat God ons geeft. Preek Efeze 3:14-21 op de zondag van de fusiekerk NGK

Vandaag staan we erbij stil dat we deel uitmaken van de fusiekerk Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Wat betekent dit? De liturgie in onze eredienst is deels gelijk aan die van de Open Hof. Mijn collega Rein Hoekstra en ik preken over Efeze 3:14-21. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Een nieuw kerkverband.
‘Zeg; gefeliciteerd.’ Ik liep laatst een eindje te wandelen toen iemand dat tegen me zei. Ik moest even nadenken. Gefeliciteerd waarmee? Ik werd gefeliciteerd met het feit dat Continue reading

Streef naar wat de vrede bevordert en opbouwend is. Preek Romeinen 14:19

We sluiten ons jaarthema “Eenheid en diversiteit” af door te luisteren naar Paulus’ advies aan de gemeente van Rome. Wat levert ons dat op? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Een eeuwenoud en actueel advies voor Jezus’ kerk.
Laten we streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar  (Romeinen 14:19).

Met deze eeuwenoude en altijd actueel blijvende oproep sluiten we ons jaarthema ‘Eenheid en diversiteit’ af. Zojuist hebben … teruggeblikt op het afgelopen Continue reading