Edward Snowden prophesies the coming of Jesus

Quite some people have the idea that Christian faith is a matter of the past. Christmas would confirm this, for we are celebrating the day of Jesus’ birth some 2000 years ago. New atheism translates to a life vision that we definitely have to say farewell to God. But whoever is celebrating Christmas the right way, is looking towards the future; Jesus coming in majesty. This also means we’re in a heap of Continue reading

Edward Snowden profeteert over Jezus’ komst

Bij nogal wat mensen leeft de idee dat christelijk geloof een zaak van het verleden is. Kerst zou dat bevestigen, want dan vieren we Jezus’ geboorte die zo’n 2000 jaar geleden plaatsvond. Nieuw atheïsme vertolkt een levensvisie dat we nu toch eindelijk definitief afscheid moeten nemen van God. Maar wie goed Kerst viert ziet juist Continue reading