Niemand is zo ‘gek’ als God

Preek over een parabel die Jezus vertelde in Marcus 12. Waar veel bekende verhalen bij ons eindigen met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ eindigt dit verhaal met een moord. Wat zegt het ons? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         En ze leefden nog lang en gelukkig.
Bepaalde verhalen kennen wij allemaal. Het verhaal van Sneeuwwitje bijvoorbeeld. En misschien zag je de prachtige film Frozen of The Lion King. Hoe verschillend die verhalen ook zijn, een ding is gelijk. Ze eindigen allemaal goed. Nadat er veel spannende of erge dingen gebeuren is het eind: ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’. Met een blij gevoel doe je het boek dicht of zet je de TV uit. Je kunt lekker gaan slapen.

De Heer Jezus heeft veel verhalen verteld. Gelijkenissen of parabels. Die zijn zo mooi dat ze in onze tijd nog steeds Continue reading

Gebedshuis voor alle volken. Marcus 11:17 en Jesaja 56:7. Week van gebed 2018

Inleiding bestemd voor overleg Evangelisch Contact Dordrecht op donderdag 11 januari 2018 9.00u Kandelaarkerk Dordt.

De praktijk leert dat gebed er makkelijk bij in schiet. We – voorgangers voorop – vertellen misschien prachtige dingen over het gebed. Maar hoe ziet het gebedsleven eruit? De bekende predikant Tim Keller zegt bijvoorbeeld dat hij al jarenlang predikant was voordat hij Continue reading

Richt je op Gods dag! Oudejaarspreek 2017

Preek over 2 Petrus 3. Een apocalyptische tekst. Hoe komt het evangelie ons daarin tegemoet? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Christelijk afsluiten.
We komen voor het laatst in 2017 samen om God te eren. We zijn dit jaar begonnen met Psalm 91. Een lied van vertrouwen (als antwoord op ellendelied Psalm 88). We sluiten het jaar af met Petrus’ profetie over een nieuwe hemel en aarde. Een plek waar recht woont. Dat wil zeggen: waar bij ons onrecht zomaar heerst, is recht daar thuis.

Wat is een christelijke manier van het afsluiten van een jaar? Ik denk dat ieder van ons in de afgelopen dagen wel een terugblik had. Vooruit kijkt. Plannen maakt. En dan bidden we. We leggen ons leven voor aan God. Dat is christelijk. We belijden straks samen ons geloof. Dat is christelijk. Zo sluiten we af en kijken we vooruit.

De toon van 2 Petrus 3 van vanavond lijkt een heel andere dan de toon van Psalm  91 waar we dit jaar mee begonnen. 2 Petrus 3 gaat over een komend oordeel. Vuur. Einde van de wereldorde Continue reading

Hoe de Jodenkoning in onze troep terecht kwam en komt. Kerstpreek 2017

1         Feest van duister.
Vorig weekend was de Kerstmarkt in Dordrecht. De stad is prachtig versierd en verlicht. De kerstmarkt hier is de grootste van Nederland. 375.000 bezoekers in drie dagen. Prachtige muziek klinkt. Marktkramen zijn extra gevuld. Op onze traditionele zondagswandeling raakten we vast in de stoet mensen. Er was geen doorkomen aan. Auto’s stonden in een eindeloze file om maar een parkeerplekje te bemachtigen.

‘Geen plaats’: file voor de parkeergarage ivm Kerstmarkt (foto zondag 17 december jl.)

Zoals er voor Maria en het kind geen plaats was in de herberg, zo is het maar wat krap voor de hedendaagse mens die een kerstmarkt Continue reading

Vol vertrouwen bidden. Jezus laat de werkelijke betekenis van de tempel zien

Lezing: Marcus 11:12-28 over Jezus die de tempelorde ontregelt, de ‘tempelreiniging’. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. Preek in een serie over Marcus.

Gemeente van de Heer

Even is alles anders
Vorige week was het raak. Het sneeuwde een dag. Nederland wordt dan gelijk ontregeld. Filerecord verbroken. Kun je wel naar school 🤔? Reizigers slapen (nou ja) op veldbedden op Schiphol.

Sneeuw heeft ook een ander effect. Je kijkt eens om je heen. Wat ziet alles er Continue reading

De echte betekenis van de schepping. Themadienst over zondagsrust

Themadienst over zondagsrust, voorbereid door jongerenvereniging JOB. Wat betekent Jezus’ omgang met de sabbat voor ons? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Brood vergeten…
Je zit als jongerenvereniging JOB met elkaar in de soos. Je wilt, zoals gebruikelijk, beginnen met de maaltijd. Maar een paar jongeren hebben hun broodjes niet mee. Op 100 meter afstand staat gelukkig een Subway. Die is open op zondag. Handig toch? Probleem opgelost. Behalve, natuurlijk, dat je teveel calorieën binnenkrijgt. Of is het juist niet Continue reading

Een elftal dat de kampioensschaal niet omhoog houdt

Preek over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Eeuwigheidszondag 2017. Als een elftal kampioen wordt, houdt het de schaal omhoog. Als Jezus bijna koning wordt, kijkt hij rond en loopt hij weg. Hoezo!? Wat betekent dit evangelie. Lezing: Marcus 11:1-11. Voorbeeldliturgie onderaan.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1         Hou de schaal… omlaag!?
Een paar maanden geleden stond er een voetbal-kampioenselftal op het bordes van een stadshuis om gehuldigd te worden. (Het lijkt veel langer geleden – over de resultaten van nu hebben we het even niet 😩). Zou je je kunnen voorstellen dat het kampioensteam naar buiten kwam op dat  bordes, rondkeek naar de menigte – en dan weer naar Continue reading