Verwacht op catechisatie veel van de Geest. Preek Handelingen 8:26-40.

Bij de start van onderlinge ontmoeting tussen jongeren onderling en hun jeugdleiders en het kerkelijk onderwijs aan hen, catechisatie, een preek over een onverwachte catechisatie-les. Een Ethiopische minister van financiën heeft belangstelling voor de God van Israël. Binnen no time wordt hij gedoopt. Wat betekent dit verrassende stukje voor ons? Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1         Een Ethiopische minister van financiën krijgt catechisatie.
Afgelopen week zijn de catechisaties voor de meeste jongeren weer begonnen. Ontzettend fijn dat we niet, zoals vorig jaar, achter de laptop of smartphone hoefden te kruipen. We konden deze week beginnen met een gezellige avond. Gewoon aan huis of ergens in de tuin. Ik wil straks met jullie de Heer bidden om een gezegend seizoen. Om goede ontmoetingen en opbouwende gesprekken.

Een onverwachte catechisant.
In deze preek wil ik je voorstellen aan iemand die, net als jij, catechisatie krijgt. Hij is al even geen puber of jongvolwassene meer. Hij heeft een verantwoordelijke baan. Hij is minister van financiën van Continue reading

Bruilloftsfeest. Leven onder Gods zegen. Preek Filippenzen 4:4-9 in een dienst waarin een bruidspaar trouwbeloften aflegt en Gods zegen ontvangt.

De eredienst heeft een extra feestelijk karakter. Een bruidspaar legt in het midden van Gods gemeente wederzijdse geloften af en ontvangt Gods zegen. De preektekst heeft Filippenzen 4:4-9 als uitgangspunt. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer, bruidspaar

1         Het geheim van een bruidspaar.
Vandaag leggen jullie voor God en zijn heilige gemeente een gelofte af en ontvangen jullie Gods zegen. Jullie beloven om elkaar lief te hebben, trouw te zijn, te dienen en respecteren op de manier zoals het evangelie daarover spreekt. Wat mooi dat jullie dit plaatsvindt tijdens een ‘gewone’ zondagse eredienst. De hele gemeente kan er zo getuige van zijn; een mooie opkomst is gegarandeerd.

Jullie, bruidspaar, zijn voor ons een teken. De Bijbel vergelijkt een huwelijk met Continue reading

Laat je niet van de wijs brengen; blijf van Jezus getuigen. Preek Johannes 15:18-27.

Jezus spreekt over haat van de wereld. Overdrijft de Heer? En wie of wat bedoelt hij met ‘de wereld’? Nadat we vorige week, in een dienst van openbare geloofsbelijdenis, luisterden naar ‘blijf in mij’ (Johannes 15:4a) krijgen we vandaag het vervolg van Johannes 15. We  vieren ook heilig avondmaal. De preek kun je beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Waarom doe je geloofsbelijdenis?
Vorige week deden negen jongeren belijdenis van hun geloof. We danken de Heer voor deze jongeren, voor de eredienst waarin zij geloofsbelijdenis aflegden. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie (Johannes 15:4a).[i] Die woorden van de Heer stonden vorige week centraal. En vandaag luisteren we naar het vervolg van Jezus’ woorden uit Johannes 15.

Getuigenis.
Maar eerst nog even over vorige Continue reading

Blijf in Jezus. Preek Johannes 15:4a bij openbare geloofsbelijdenis en avondmaal.

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Bij deze woorden van Jezus staan we stil in een eredienst waarin 9 jongeren belijdenis doen van hun geloof. We vieren ook het heilig avondmaal. Een bijzondere eredienst. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Wat de Heer Jezus tegen je zegt.
Straks doen jullie belijdenis van je geloof. In het midden van zijn gemeente zeg je ‘ja’ tegen Jezus. Jullie hebben toegeleefd naar dit moment. En heel de gemeente is er getuige van, hier of thuis. We zien ernaar uit.

Wat te zeggen op zo’n feestelijke dag? … (belijdeniscatechisant) heeft een getuigenis gegeven. … heeft jullie zojuist, ook namens …  (jeugdleiders), toegesproken. Ongetwijfeld ga je vandaag veel felicitaties krijgen. Er wordt van alles tegen je gezegd worden. Bewaar de herinneringen aan deze dag in je hart.

Belangrijkste stem.
De belangrijkste stem, het belangrijkste woord wil Continue reading

Gethsemane reveals God’s unthought-of plan of salvation.

How are we to look at Jesus’s struggle in Gethsemane? When you read the Gospel of Matthew at a stretch you will meet a mystery. As it is, Matthew emphasises Jesus’ power (among others Matt. 7:29, 9:6, 12:29). Jesus cures many ill people. He calms the storm at the lake. In discussions Jesus proves to be superior to the spiritual leaders. Jesus even forgives sins and is stronger than death (Matt. 9:6&25). Jesus is always Lord and Master. He really is God with us (Matt. 1:23).

Until Gethsemane, it seems. Jesus falls down. He begs His Father if the cup may pass from Him. He almost perishes from pangs of death. What is the matter? Understanding Jesus’s struggle in Gethsemane is Continue reading

Getsemane onthult Gods ongedachte reddingsplan. Artikel in OnderWeg.

Hoe is Jezus’ worsteling in Getsemane te zien? Wie het evangelie van Matteüs aan een stuk doorleest, komt voor een raadsel te staan. Matteüs benadrukt namelijk Jezus’ macht.[i] Jezus geneest zieken. Hij bedwingt de storm op het meer. In twistgesprekken is Jezus de geestelijke leiders de baas. Jezus vergeeft zelfs zonden en is de dood de baas. Altijd is Jezus Heer en meester (Mat.12:8). Hij is werkelijk God met ons (Mat. 1:23).

Tot Getsemane, zo lijkt het. Jezus valt neer. Hij smeekt zijn Vader of de beker aan hem voorbij mag gaan. Hij bezwijkt bijna van doodsangst. Wat is er aan de hand? Het begrijpen van Jezus’ worsteling in Getsemane is Continue reading

Het wonder van Gods blijvende trouw. Preek Psalm 136.

‘Eeuwig duurt zijn trouw’. Dat refrein klinkt wel zesentwintig keer in Psalm 136. Het lied is niet geschreven in een optimistische bui maar reflecteert op wie God is en wat Hij doet.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Loof Gods eeuwige trouw!
‘Ja, nou weet ik het wel.’ Als je moeder voor de zoveelste keer tegen je zegt dat je je spullen niet moet vergeten, denk je dat misschien wel eens. Je hebt het nou wel tien keer gehoord.

Psalm 136 roept aan het begin drie keer op om God te loven (verzen 1-3). Vervolgens wordt uitbundig wordt bezongen hoe geweldig God is (verzen 4-26). Tussendoor zegt Psalm 136 steeds in een refrein dat Gods trouw Continue reading

Trouw, wijsheid en macht van de Drie-ene God. Overzicht bij een prekenserie over het evangelie van Matteüs.

Vanaf augustus 2019 tot en met juli 2021 hebben we als gemeente van de Kandelaarkerk naar evangelist Matteüs geluisterd. Eerst nog in afwisseling of in combinatie met het luisteren naar Ezechiël.[i] En toen Corona kwam zijn we gaan luisteren naar de (crisis)Psalmen 42/43-49 van de Korachieten.[ii] En er hebben, uiteraard, ook wel eens andere Bijbelboeken op het preekrooster gestaan. In totaal heb ik in de afgelopen twee jaar vijfenvijftig Matteüs-preken gehouden.[iii]

Het is nu tijd om de balans op te maken. Ik zie drie kernthema’s in Matteüs: trouw, wijsheid en macht. Deze kernthema’s houdt Matteüs bijeen door het grote Continue reading

Ruimte om te leven uit Jezus’ macht. Preek Matteüs 28:16-20.

Matteüs sluit zijn evangelie kort en zeer explosief af. Een groot geloofsgeheim valt ons op twee manieren ten deel. En het slot nodigt uit om weer bij het begin van het evangelie te gaan lezen. In de liturgie bezingen we God Drie-eenheid (Matteüs 28:19).

Ter afsluiting van het luisteren (in twee jaar tijd) naar Matteüs zingen we het lied ‘Alles voor Hem’ (Sela). In dat lied komen kernthema’s van Matteüs (macht, wijsheid) en het slot van Matteüs’ evangelie (‘Ik ben erbij’) samen. Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1.     Schitterend slotakkoord.
Soms zie je een schitterend doelpunt bij voetbal. En in de herhaling valt nog beter op hoe mooi die goal is. Het doelpunt begint ergens achterin en loopt via veel schijven/spelers om, tenslotte, prachtig te worden afgerond. Je gaat het mooie doelpunt nog meer bewonderen.

Kort en explosief.
Het slot van het evangelie van Matteüs lijkt op zo’n mooi doelpunt. Matteüs schrijft een opvallend kort slot van zijn evangelie. De verhalen die Lukas en Johannes vertellen van Pasen en de dagen daarna heeft Matteüs niet. Matteüs noteert geen Continue reading

Wat je aandacht geeft groeit. Preek over de gelijkenis van de mens en zijn akker uit Matteüs 13:24-43.

Jezus vertelt in de gelijkenis van de zaaier, de akker en het onkruid een alledaags verhaal. Toch is er onbegrip. Dat blijkt uit de vraag die Jezus’ discipelen stellen (vers 36). Juist deze vraag laat goed zien dat de gelijkenis een bijzonder doel heeft. Na bijna twee seizoenen preken uit het evangelie van Matteüs is te zeggen dat de gelijkenis het hele evangelie in een notendop is. Enkele bijzonderheden werk ik uit in voetnoten (vooral v, xxviii en xxx). Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Veelzeggende gelijkenis uit Matteüs 13.
Toen ik op de middelbare school zat deed ik ’s zomers vakantiewerk. Een keer was het onze taak om onkruid en gewas dat niet goed was eruit te halen. Na een uur hadden we al heel wat verzameld. Toen kwam de opzichter. Hij kwam checken wat wij van het land hadden gehaald. Inderdaad: onkruid en gewas dat niet goed was. Maar het bleek dat we per ongeluk ook goed gewas mee hadden genomen. De opzichter was daar minder enthousiast over. Continue reading