Wie God in Jezus is; dat is indrukwekkend. Preek Kolossenzen 2:6-15

Vandaag vindt DV tweemaal de bediening van de heilige doop plaats. Dank God dat we daar als gemeente weer volop getuige van kunnen zijn. Met het oog op de doop een preek over Kolossenzen 2. Paulus komt met een verrassende opmerking over de doop.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Het geheim van de doop.
Afgelopen zondagmiddag ging ik voor in de gemeente van Utrecht-Centrum. Dat was voor mij een bijzondere ervaring. In die gemeente ben ik Continue reading

De schade van Corona opnemen. En de winst van Corona incasseren. Hoe gaan we als gemeente verder? Preek Filippenzen 2:1-4

Veel Corona-maatregelen zijn afgeschaft. Niet gezegd dat Corona weg is. En toch is het goed om de schade op te nemen. En te kijk naar… winstpunten uit deze ingrijpende periode (want die zijn er ook). Hoe gaan we verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal? Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Welke impact heeft Corona (gehad) op de gemeente?
Met het mooie weer van de afgelopen week kun je het je misschien nog maar nauwelijks voorstellen, maar nog geen maand geleden raasde storm Eunice over ons land heen. Hoe was het bij jullie? Alles heel gebleven of behoorlijke schade? Bij ons hield een dakpan het voor gezien. Die wilde blijkbaar liever in de tuin van de buren liggen. Wat ging het ongelooflijk tekeer. De dagen na de storm is de schade opgemeten. In ons land zijn meerdere doden gevallen. De materiele schade is enorm.

Toen kwam Corona.
Ik begin met die storm en het opmeten van de schade omdat wij in de afgelopen twee jaar ook in een soort storm hebben gezeten. Een die we niet zagen aankomen. Pas vlak voor de tijd dat Corona hier kwam, werd duidelijk dat Corona grote impact zou hebben en schade zou gaan opleveren. Maar wat en Continue reading

De hoop die Jezus geeft in (de) lijdenstijd. Preek Lucas 9:51

Deze zondag is de eerste zondag in de lijdenstijd (veertigdagentijd); de tijd naar Goede Vrijdag en Pasen. Lucas 9:51 geeft op een bijzondere manier woorden aan deze tijd. Zeker als je denkt aan de oorlog en het vreselijke geweld in Oekraïne en tegen Oekraïners. Is er hoop?

Redelijk aan het begin van de eredienst bidden we voor Oekraïne en staan we stil bij de vraag welke hulp we kunnen geven. We zingen een lied dat afgelopen woensdag, Aswoensdag, door Ria Borkent is gemaakt: “Hoe kan er in de wereld vrede zijn?” Zie onderaan voor de liturgie en de tekst van dat lied. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1​         De hoop die Jezus geeft.
Afgelopen woensdag was het Aswoensdag. Dat is het begin van de lijdenstijd. Aswoensdag herinnert ons eraan dat wij mensen zijn. Mensen met tekorten. Sterfelijke mensen (Psalm 103:14). De omstandigheden van vandaag onderstrepen die werkelijkheid. Ik denk aan de vreselijke oorlog en het misdadige geweld in en tegen Oekraïne en Oekraïners. We hebben gebeden of de Heer wil ingrijpen en een einde Continue reading

Goddelijke ‘relatietherapie’ en het effect daarvan. Preek Jesaja 50.

Jesaja 50 begint met een vraag naar een scheidingsbrief. Gods mensen dachten dat God hun verstoten en verlaten had. God maakt er een relatiegesprek van. Een stevig gesprek, met een opvallende uitkomst. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1 Een stevig gesprek.
Afgelopen najaar hebben we het gemeenteproject Beloved over relatie en relatievorming gevolgd.[i] In Jesaja 50 gebruikt God het beeld van een huwelijk/relatie. God heeft het over een scheidingsbrief (Jesaja 50:1). De scheidingsbrief zijn we tegengekomen toen bij Matteüs 19.[ii] In de tijd van het Oude Testament werd de scheidingsbrief gebruikt om een eind te maken aan een huwelijk.

Jesaja 50 begint met een soort ‘goddelijke huwelijkstherapie’. God vraagt aan zijn volk wanneer Hij de relatie tussen Hem en hen heeft beëindigd. Zo voelde Gods volk dat blijkbaar. Hun klacht: God Continue reading

In Gods handpalmen gegrift. En dat is nog maar het begin! Preek Jesaja 49:6-16

In Jesaja 49 klinkt een heftige klacht. Een verwijt van Gods volk. Direct daarop volgt een opmerkelijke liefdesverklaring. Wat wil God daarmee zeggen tegen jou?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Een opmerkelijke liefdesverklaring.
Toen ik bij jullie op bezoek ging, was aan alles te merken hoe blij, dankbaar en trots jullie zijn om en op jullie tweeling …. Zij zijn niet weg te denken uit jullie leven.

In Jesaja 49 gebruikt God het beeld van een moeder en haar kind. God vraagt: kan een moeder haar zuigeling vergeten? De vraag stellen is hem Continue reading

Wie is de dienaar van de HEER? Preek Jesaja 49:1-7 en Galaten 1.

Een korte preek over Jesaja 49. De dienaar (knecht) van de HEER heeft een wonderlijk profiel. Wie is die dienaar? Extra bijzonder wordt het als je Galaten 1 (en 2) leest. En… houd vooral jezelf er niet buiten. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1 Wonderlijke profielschets.
Vanmorgen zijn we samengekomen om het heilig avondmaal te vieren. Dat is de kern van deze eredienst. De verkondiging bereidt ons op dat moment voor.

We hebben gelezen uit Jesaja 49. Over de dienaar van de HEER die Gods volk bevrijdt (49:6). Er komt ook licht en geluk voor

Continue reading

Geloof gaat over meer dan jezelf. Korte brief aan NRC

Het gaat niet om de vraag of je in God gelooft want religie of geloof gaat om zin- en betekenisgeving, aldus Marjoleine de Vos (Verlangen naar geloof, NRC 29/30 januari). Het artikel van De Vos deed me denken aan een slogan die Rotterdam Continue reading

Geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst. Preek Galaten 1:11-24.

Paulus krijgt het verwijt het evangelie niet goed begrepen te hebben. Zijn verweer is opvallend. Hij geeft een getuigenis, houdt een apologie. Een intiem en persoonlijk verhaal waarin het gaat over zijn Bijbelse, fanatieke geloofsleven. Wat zegt dit evangelie ons?

Je kunt de preek beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een opvallende switch.
Stel iemand is z’n leven lang al een fervent Ajax-fan. Hij mist geen wedstrijd. Is zelfs bij alle trainingen aanwezig. Op een dag zegt hij ineens dat je beter niet naar de Arena gaat. En hij adviseert je met klem lid te worden van Feyenoord. Hij heeft een seizoenkaart aangeschaft voor die club. Wat is er gebeurd dat je zo’n switch maakt? Er gaan allerlei verhalen en roddels over de man rond.

Roddels over Paulus.
Paulus vertelt in Galaten 1 over zijn switch, bekering. Hij vervolgde Gods gemeente en werd daarna Jezus’ apostel. Dat is nogal een Continue reading

Als ‘nood leert bidden’ niet meer opgaat. Overdenking over Matteüs 6:9-18 bidstond Klein Convent te Dordrecht

Vanavond komen we samen, als kerken van het zgn. Klein Convent. We komen samen in de Juliankerk (Gereformeerde Gemeente) om te bidden. Helaas konden er geen gemeenteleden uitgenodigd worden. Je kunt de bijeenkomst zien en eraan meedoen via het YouTube kanaal van de Julianakerk. Elk gebed wordt voorafgegaan door een overdenking. Hieronder de mijne.

De Koning geeft orders voor de strijd.
We luisteren vanavond naar drie gedeeltes uit de Bergrede. Als we ervan uitgaan dat Matteüs zijn evangelie schrijft voor joodse gelovigen dan vallen er twee dingen op.

1/ Het begin van de Bergrede doet denken aan het moment waarop God in het Oude Testament zijn wet gaf. Net als Mozes gaat de Heer ‘de berg op’ en heeft ‘zijn leerlingen om zich heen’ (Matteüs 5:1). Is onze Heer een soort nieuwe Continue reading

Blijf bij dat ene, wonderlijke evangelie. Preek Galaten 1:1-10

We gaan de komende tijd luisteren naar Paulus’ brief aan de Galaten. Vorige keer ging het over de roeping van Saulus, preek Handelingen 9. Galaten is een felle, hartstochtelijke brief over de vrijheid van het evangelie. We starten vandaag met Galaten 1:1-10.[i] Er is veel discussie over Galaten. Waar gaat de brief precies over? Wie zijn de Galaten? Wie zijn ‘de mensen’ die ‘een ander evangelie’ brengen en welk ‘evangelie’ is dat (Galaten 1:7)? Ik kies hierin positie voor zover dat voor een preek nodig is. In de preektekst staat de kern. Wie meer wil weten verwijs ik naar de voetnoten onderaan.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een ondiplomatieke hartenkreet.
Wij Nederlanders zijn direct. En daar zijn we best trots op. ‘Ik zeg wat ik denk en doe wat ik zeg’ (Pim Fortuyn). Maar kom je in het buitenland dan wordt het een ander verhaal. Buitenlanders vinden ons nogal lomp. Of ronduit arrogant. ‘Jullie met je grote mond. Wees op z’n minst wat diplomatieker’.

Hitte van de strijd.
Met onze directheid en soms ronduit ondiplomatieke uitingen zouden wij ons goed moeten kunnen herkennen in Paulus’ brief aan de Galaten. Mogelijk hebben we met een Continue reading