Hoe de Heilige Geest ons leven nieuw maakt. Preek Ezechiël 36:25-27

We lezen verder uit Ezechiël. Delen uit hoofdstuk 36 worden wel beschouwd als de mooiste gedeelten van heel het Oude Testament. De preek dient ook als voorbereiding op de bediening van de heilige doop. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1             Een van de mooiste verzen van heel het Oude Testament.
Als … later groot wordt en ooit haar doopkaart ziet, staat daar bij haar doopnamen: Ezechiël 36:25-27. ‘Pappa en mamma; wat is dat?’ vraagt ze dan. Terwijl je de Bijbel opendoet om het stukje op te zoeken kun je gerust zeggen: ‘dit, …, is een van de allermooiste gedeelten van het hele Oude Testament.’ Gods nieuwbouw- of herstelwerk wordt uitvoerig uit de doeken gedaan.[i]

Met het oog op deze heel feestelijke dienst dacht ik na over een geschikte tekst. Misschien een niet al te onbekende tekst. Toen ik me ging inlezen in het gedeelte van Ezechiël waar we waren gebleven, bedacht ik dat ik niet verder hoefde te zoeken. Vorig jaar hebben we de ‘bergtop’ van het Bijbelboek Ezechiël beklommen. Dat wil zeggen: naar moeilijke teksten geluisterd. En nu hebben we fantastisch Continue reading

Hoe God herder is te midden van zijn volk. Preek Ezechiël 34

Ezechiël 34 is een magistraal hoofdstuk. Het werpt z’n schaduw op veel manieren vooruit. Jezus zegt de goede herder te zijn (Johannes 10); een die Gods oordeel uitspreekt (Matteüs 25:31-46). In vers 25 staat dat God een vredeverbond opricht met zijn volk. Speciale aandacht daarvoor, inclusief een indrukwekkend citaat uit Bavincks Dogmatiek, vind je in voetnoot xi. Onderaan staat een voorbeeldliturgie.

Gemeente van de Heer

1         Een fantastisch (uit)zicht.
Wie wel eens een berg heeft beklommen, weet hoe inspannend dat is. Zeker voor ons Hollanders. Maar ben je eenmaal boven dan vergeet je alle moeite. Wat een uitzicht. Eindeloze verten. Soms nog hijgend en puffend sta je te genieten.

Dit punt hebben wij nu bereikt met het luisteren naar Ezechiël, gemeente. Vorig seizoen was de ‘steile klim’ naar de top. Veel hoofdstukken over Gods oordeel over zijn volk kwamen aan bod. Maar; altijd met perspectief.[i] Want God is, gelukkig, niet zoals wij:

Maakt korte tijd zijn toorn u bang
Zijn liefde duurt uw leven lang
(Psalm 30:3 berijmd)

Maar waar we vorig jaar nog wel eens goed moesten luisteren om dat perspectief te ontdekken; nu straalt het ons met volle kracht Continue reading

Jezus, Heer van de volken. Preek over (delen uit) Ezechiël 25-32

We luisteren verder naar Ezechiël: delen uit de hoofdstukken over Gods oordeel over de volken (hoofdstuk 25-32). We lezen 25:1-7 en 28:1-10 en 28:24-26. Nieuwtestamentisch gezien gaat het hier om Jezus, Heer van de volken. Wat betekenen deze hoofdstukken voor ons? Een opvallend punt: de beschrijving van Tyrus lijkt over (het ontstaan van) de duivel te gaan (Ezechiël 28:11-19). Ik werk dit punt kort uit in voetnoot xiii. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Bevrijdend recht.
Soms is een voetbalwedstrijd niet eerlijk. De scheidsrechter is bijvoorbeeld een thuisfluiter. Wat is dat irritant voor de uitspelende partij. Je wilt dan nog maar een ding: een eerlijke scheidsrechter zodat het een (echte) wedstrijd wordt.

Ezechiël hoofdstuk 25-32 gaat over een scheidsrechter. Maar dan niet een scheidsrechter voor (alleen maar) voetbal. Maar een scheidsrechter voor alle Continue reading

Is het verstandig om God te verjagen? Korte brief aan NRC Handelsblad

Wieringa wijst terecht op het belang van een onafhankelijke rechterlijke macht (NRC 9/10 november). En als theoloog stem ik met hem in dat God voor je kar spannen tot ongelukken leidt.[i]

Vraagtekens had ik bij Wieringa’s ‘verjagen van God.’ Heeft Wieringa dit punt doordacht? Als het gaat over politiek is te denken aan de Continue reading

Welke rust Jezus geeft. Preek Matteüs 11:28-30

Jezus nodigt uit om bij hem rust te vinden. Wat bedoelt Jezus en voor wie geldt de uitnodiging. Deze preek is een vervolg op de preek van vorige week over de heftige verzen Matteüs 11:20vv. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Als ik vanuit mijn studeerkamer in Rotterdam het raam uitkeek dan zag ik een prachtige kerk[1] met daarop deze tekst:

Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijn

Op Twitter stuurde Peter Sneep deze foto toe van de door mij genoemde kerk in Rotterdam icm een lied over Matteüs 11:28

Altijd weer mooi om die tekst te lezen. Daarin Jezus’ stem te horen (Matteüs 11:28). Volgens mij snappen we Jezus vandaag meteen:

Deze week las ik dat meer dan de helft van de studenten Continue reading

Zwarte Piet in Dordrecht. Brief in AD de Dordtenaar

Ik heb begrepen dat je jezelf pas een Schapenkop mag noemen als je ook echt in Dordrecht geboren bent.[i] Nu stond mijn geboortewieg elders maar ik woon en werk inmiddels wel meer dan vier jaar in Dordrecht. Als predikant kom ik veel Continue reading

Weinig verhullende (taal van) ‘Jezus van Kafarnaüm’. Preek Matteüs 11:20-30

Jezus zet zijn eigen dorpsgenoten onder zijn kritiek. En hoe! Wat bedoelt Jezus hiermee en wat zegt ons dat? Voor de fijnproevers: de verzen 25-27 (‘ik loof U, Vader, …’) worden door sommigen gezien als niet bij Matteüs horend. Ik ga daar kort op in (zie voetnoot ii). Het stukje eindigt in de schitterende oproep om met al je lasten naar Jezus toe te komen. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Jezus schakelt over op ‘Plan B’.
‘Als jij niet beter je best gaat doen, blijf je dit jaar zitten.’ Heeft een juf, een docent, of je vader of moeder dat wel eens tegen je gezegd?
‘Als je niet op tijd komt op de training, sta je zaterdag niet in de basisopstelling.’ Heb je een trainer dat wel eens horen zeggen?

Waarschuwingen. Wij kennen ze allemaal. Of je nou oud of jong bent; op z’n tijd heb je waarschuwingen nodig. Een opmerking ‘nog één keer en Continue reading