Leer ons Goede Vrijdag te vieren

Overdenking Goede Vrijdag 2017. Voorbeeldliturgie hieronder.

1       Leer ons…te geloven.
Leer ons uw lijden recht betrachten (Liedboek van de kerken 177). Dat lied zingen we straks. Treffend. We bidden om te zien, te tasten wat Goede Vrijdag is. Wie Jezus is. Wat God ons geeft in hem.

Heb je wel eens iets meegemaakt dat je zo trof, dat je er heel lang over doet om te beseffen wat er werkelijk is Continue reading

Discussie over vrouw en ambt in GKv moet beter gevoerd worden

Ouderling Dick Slump zegt dat er wel degelijk gedegen studies zijn verschenen die de conclusies van het deputatenrapport ‘Samen dienen’ en het boek ‘Zonen & dochters profeteren’ weerleggen (Reformatorisch Dagblad, zaterdag 8 april). Slump verwijst hierbij onder andere naar de blog die ik schreef over de discussie vrouw en ambt in de GKv. De opmerking dat ik de conclusies van het genoemde boek en die van het deputatenrapport weerleg, is Continue reading

Mijn God, waarom verlaat U mij? Preek Psalm 22

Preek in de serie over de Psalmen. In verband met de Stille Week vandaag Psalm 22. Voorbeeldliturgie onderaan.

1         Bijna Goede Vrijdag
DV vrijdag a.s. vieren we het belangrijkste feest van ons geloof: Goede Vrijdag. Jezus bevrijdt van zonde, oordeel en de dood. Wat daar op Golgota is gebeurd, zullen wij nooit volledig kunnen begrijpen. Gods eeuwigheid is nodig om het lam de eer te geven die hem toekomt voor die daad (Openbaring 5).

Maar als er iets is wat ons kan helpen om Goede Vrijdag te vieren, dan zijn dat wel de Psalmen:

Waar hamerslagen galmen
vervullen zich de Psalmen
dicht Borkent over Golgota
(Paasoratorium, Borkent/Zwart).

Psalm 31 was in het hart van Jezus toen hij de weg naar Continue reading

Vrij!

Jeugddienst, voorbereid en mede ingevuld met en door jongeren. Thema: (on)vrije wil. Heeft God alles vooraf bepaald? Hebben mijn keuzes zin? De liturgie staat onderaan de preektekst. Lezing: Psalm 139:1-18 uit de Bijbel in Gewone Taal.

Gemeente van de Heer, gasten

Als God alles al weet…
Voordat ik mijn mond opendoe
Weet u al wat ik ga zeggen…
Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al
Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij

Deze woorden staan in Psalm 139. David spreekt ze uit. Het onderwerp dat jullie, jongeren, hebben gekozen deze jeugddienst heeft met wat David hier zegt. Dit onderwerp: heb je als mens een vrije wil of bepaalt God alles? En áls God alles (toch) al weet… wat maakt het dan uit; wat ik doe, wie ik ben, welke studie ik kies, welke hobby ik heb, wat ik zeg?

Tjonge: jullie hebben geen makkelijk onderwerp gekozen!

In de loop van de eeuwen is over deze vraag heel veel nagedacht en geschreven. Bijvoorbeeld door Continue reading

Jezus het levensbrood

Preek in de veertigdagentijd over Jezus die in de woestijn door de duivel verzocht wordt. Bestaat de duivel; hoe zien wij dat? Is het een soort tover-wedstrijd (‘maak van stenen brood’)? Lezen Matteüs 3:13-4:11, concentratie ligt op Matteüs 4:1-4. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Veertigdagentijd
We leven in de veertigdagentijd. Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Ik vraag me af: is dat voor u/jou een bijzondere tijd? In Duitsland is er – zo las ik – een oproep gedaan om in deze tijd je auto te laten staan. Of in ieder geval: minder te gebruiken. Een mooie, eigentijdse variant van het vasten.

Zomaar kan het zo zijn dat christenen allerlei mooie gevoelens hebben (of dingen organiseren) rondom Kerst maar dat het belangrijkste Continue reading

Zet Jezus niet in voor culturele doeleinden

Politici flirten met de christelijke cultuur terwijl ze ondertussen de barmhartigheid als kernwaarde van die cultuur met voeten treden (ND, 20 februari). Het manifest Lang leve onze christelijke cultuur protesteert hiertegen. Het manifest kon nog wel eens interessanter blijken te zijn dan je op het eerste gezicht Continue reading

De gemeente als antwoord van God

Preek naar aanleiding van Handelingen 2 en Filippenzen 2 over gemeente van kringen. Deze preek is een vervolg op een eredienst van vorig jaar waarin het vooral om het nieuwtestamentische woord ‘elkaar’ ging. Zie hier voor die preek (mei 2016). Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1         De gemeente is Gods antwoord.
Straks krijgen we een update van de commissie basispastoraat: waar staan we als het gaat om het vormen van een gemeente van kringen? We danken de Heer voor de gaven en inzet van de commissieleden.

De gemeente bestaat!
Toen we deze dienst voorbereidden, kwamen we o.a. op deze gedachte: sta je er wel eens bij stil hoe bijzonder het is dat Continue reading