Méér dan getuigen. Vrouwen op de eerste Paasdag en in de kerk van vandaag

Welke plek hebben (de gaven van) vrouwen in de kerk? Daarover is het laatste woord niet gesproken. De synode van de GKv krijgt bezwaarschriften en revisieverzoeken tegen het besluit om vrouwen in alle ambten te laten dienen. Binnen de CGK blijkt het onderwerp splijtend te werken. Paus Franciscus benoemde laatst een vrouw op een belangrijke functie. Wat is wijsheid? Wat leert de Geest ons in de Bijbel? Een bijdrage vanuit het Paasevangelie, het wonderlijks slot van het evangelie van Marcus.

1          Wat vertelt het Paasevangelie van Marcus?
Ik wil vanuit een ogenschijnlijk detail een bijdrage aan de discussie over de plek van (gaven van) vrouwen leveren.[i] In 2017/8 preekte ik zeventien keer uit het evangelie naar Marcus.[ii] Het mag bekend zijn dat dat evangelie een opmerkelijk slot heeft. Het zogenaamde eerste slot eindigt met het woord γάρ (want). Dit staat er:

Ze (de vrouwen) gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden’ (want wij waren bevreesd, Statenvertaling)
(Marcus 16:8)

Deze tekst heeft gelovigen nogal beziggehouden. Is dit wat je te zeggen hebt over Pasen? Niet echt een sterk slot van een evangelie, zo lijkt het. Wie een overtuigend verhaal wil neerzetten, zou spreken van de Opgestane. Die is hier niet te bekennen. Alleen een stel vrouwen. Ze zijn totaal van de kaart. Ze rennen bij het graf vandaan. De verkeerde kant op! En ze rennen zwijgend weg. Een ‘zwijgtekst’ (1 Timoteüs 2:11 en 12) avant la lettre.

Ik ben vanuit een lange serie preken over Marcus anders tegen deze tekst gaan aankijken. En dat raakt aan de vraag welke positie God geeft aan in Jezus gelovige vrouwen. Noem het een bijvangst van de serie Continue reading

Hoe Jezus Heer en meester is. Preek Matteüs 12:1-20

Ook zo’n hekel aan regeltjes? Jezus lijkt de regels (van de Joods sabbat) aan z’n laars te lappen. Jezus noemt zich ‘Heer en meester’ van de rustdag. Wat bedoelt Jezus en wat betekent dit voor ons? De preek is kort. Het accent ligt op het gebed, als intro op de Week van het gebed. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Ongehoord.
Vorige week was de jeugddienst over de vraag of God eerlijk is.[i] We lazen toen een stukje uit een van Petrus brieven. Petrus zegt: jij bent de tempel, jij bent het offer voor God. Petrus gebruikt de taal van de Bijbel (Oude Testament). Gods mensen waren gewend aan de tempel, aan priesters en offers. Maar sinds Jezus is het anders. Het gaat om het geloof in hem. Leef met Jezus.

Vandaag lezen we verder uit Matteüs.[ii] En dan begrijp je gelijk hoe Petrus er in zijn brief aan komt om te zeggen dat jij de tempel en het offer Continue reading

Is God eerlijk? Preek jeugddienst. Lezing: 1 Petrus 2:1-10

Hieronder de preektekst die hoort bij een jeugddienst over de vraag: is God eerlijk? Op de achtergrond speelt mee wat er gebeurt als je niet in God gelooft; is er een hel? Jongeren participeren op diverse manieren en de dienst is mede door hen voorbereid, zie de voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Hoe eerlijk is het allemaal?
Is God eerlijk? Die vraag staat vanmorgen centraal. Deze dienst is tijdens een paar catechisatieavonden voorbereid zoals … net vertelde. Heel wat (mogelijke) onderwerpen kwamen op tafel. Deze heeft na stemming gewonnen: is God eerlijk?

Jij bent geboren in een christelijk gezin en kent God. Maar hoe zit het met leeftijdsgenoten voor wie dat niet geldt? Niemand kiest uit waar hij/zij geboren wordt. Je vrienden/vriendinnen zijn net als jij; ieder gaat naar school, volgt een opleiding, sport, gaat uit en viert een feestje, begaat blunders en doet goede Continue reading

Huwelijksgespreksgroep voor starters (tm zeven jaar getrouwd)

In januari gaat er een huwelijksgespreksgroep van start. Deze cursus is bedoeld voor stellen die van plan zijn te trouwen en voor stellen die zeven jaar of korter getrouwd zijn. 

Als je gaat trouwen of getrouwd bent investeer je veel: in de trouwdag, je woning – noem maar op. Zomaar schiet het erbij in om stil te staan bij wie je Continue reading

Verweer je in je Israël-visie ook tegen cultuurgeloof

Ik bedank de ChristenUnie voor vasthoudende aandacht voor en inzet tegen antisemitisme (Waarom wij vrienden van Israël zijn, NRC 8/1). De Tweede Kamerleden Segers en Voordewind maken wel een te korte bocht in hun artikel. Er zit namelijk een andere kant aan dit onderwerp. Naast ‘nieuw’ (lees: blijvend) verwerpelijk antisemitisme[i] is er vandaag eveneens sprake van opkomend cultuurgeloof. In Nederland betreft dat het cultuurchristendom.[ii]

Wie als gelovig christen Kerst vierde, realiseert zich dat God geboren werd in bezet Continue reading

Bekeer je want het koninkrijk van de hemel is nabij. Preek Matteüs 3:2 en 4:17 oudjaar 2019

Oudjaar 2019. We blikken terug en kijken vooruit. De namen van de gestorven heiligen die ons zijn voorgegaan worden genoemd, voorafgegaan door een getuigenis. Een korte overdenking over de kernachtige preken van Johannes de Doper en Jezus van Nazaret. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Jezus zoekt je hart.
Dat koninkrijk van God; komt dat nog?[i] Johannes kondigt het aan (Matteüs 3:2). Jezus kondigt het aan (Matteüs 4:17). Maar waar blijft het?

Als je terugblikt op het afgelopen jaar dan zien we dat we vooruit willen. Wij, mensen, nemen onze toekomst in eigen handen. Razendsnel gaan ontwikkelingen. Elon Musk (Tesla) onderzoekt mogelijkheden voor ruimtereizen voor jou en mij. Hij wil graag naar Mars om daar de rest van zijn levensdagen te slijten. In fraaie films zoals Interstellar denken we na over hoe onze toekomst Continue reading

De ster van Bethlehem. Preek Matteüs 2

Magiërs die Jezus aanbidden. Je verwacht het niet. Magie staat – ik zeg het zachtjes – niet hoog aangeschreven in de Bijbel. Wat betekent Matteüs 2? Ik realiseer me tegen de kerkelijke agenda te zondigen door nu over Matteüs 2 te preken. Het is niet anders; we lezen door na Matteüs 1. Ik reken op genade. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de Heer

1         De koning wordt geboren.
Na het paspoort, de spannende geboortelijst van Jezus (Matteüs 1)[i], volgt weer een opmerkelijk hoofdstuk. Buitenlandse magiërs komen Jezus hulde bewijzen. Schitterend heeft Rubens dit geportretteerd (inclusief het vervallen koningshuis van David). Over een paar bijzonderheden in dit hoofdstuk straks meer.

Allereerst het verband met het vorige hoofdstuk. Het ‘paspoort’ van Jezus (Matteüs 1) begint met David. Dat wil zeggen dat Jezus koning is. Daarom zingen we vandaag koningspsalm 72: vorsten van verre landen aanbidden de koning. Dat Jezus niet alleen Davids zoon maar ook Gods zoon is (Matteüs 1:23, 3:17) dat is het geheim van het evangelie (Romeinen 1:1-7).

Matteüs 2 gaat in het spoor van het vorige hoofdstuk verder. Het hoofdstuk bevestigt Jezus’ identiteit. Magiërs weten dat er een Joodse Continue reading