Vol vertrouwen bidden. Jezus laat de werkelijke betekenis van de tempel zien

Lezing: Marcus 11:12-28 over Jezus die de tempelorde ontregelt, de ‘tempelreiniging’. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. Preek in een serie over Marcus.

Gemeente van de Heer

Even is alles anders
Vorige week was het raak. Het sneeuwde een dag. Nederland wordt dan gelijk ontregeld. Filerecord verbroken. Kun je wel naar school 🤔? Reizigers slapen (nou ja) op veldbedden op Schiphol.

Sneeuw heeft ook een ander effect. Je kijkt eens om je heen. Wat ziet alles er Continue reading