Als anderen niet langer meedoen en/of niet meer in God geloven: hoe houden we het dan vol om kerk te zijn?

Een preek over Psalm 96, gehouden op zondag 8 juli 2018. Waarom geloof je in God en ben je lid van de kerk? Die vraag komt extra op je af als anderen aangeven niet langer mee te doen in de gemeente. Of als je merkt dat mensen niet langer in God geloven. Voorbeeldliturgie onderaan de preek.

1         Juich en zing want… de goddelijk rechter komt!
Het is vandaag een ingrijpende zondag. De kerkenraad heeft straks namelijk af te kondigen dat een aantal gemeenteleden, om verschillende redenen, niet langer lid is van de gemeente. Met sommigen is er (langere tijd helemaal) geen contact meer. Gelukkig weten we van een dat die zich bij een andere gemeente aansluit. Je kunt als christen niet zeggen: ‘zo gaat dat vandaag nu eenmaal. Een minderheid in ons land Continue reading