About Matthijs Haak

Pastor/predikant Kandelaarkerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Dordrecht. Steeds meer overtuigd dat Jezus het is; hem volgen geeft de juiste orde. Email: dordtsedominee@kpnmail.nl. Twitter: @Dordtsedominee.

Vertrouw je redder. Overdenking nieuwjaar 2023 met Psalm 91.

Korte nieuwjaarsoverdenking over Psalm 91. Ook te beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

Toen ik op de basisschool zat stapte – zo herinner ik me – een van mijn klasgenoten eens op een groepje pestkoppen af. Hij wilde ze een lesje leren en stroopte zijn mouwen op. Even later kwam hij huilend terug. Met een blauw oog. De pestkoppen waren sterker dan gedacht. Hij had zichzelf enigszins overschat.

Als je Psalm 91 leest zou je kunnen denken dat het lied te optimistisch is. Als God je toevlucht is, kan je niets overkomen. Gods vleugels beschermen je. En die bescherming gaat Continue reading

Een illusie armer en een belijdenis rijker. Preek oudjaar 2022 over Psalm 77

Psalm 77 kan er geen touw meer aan vastknopen. Was het een illusie om uit te gaan van Gods barmhartigheid en trouw? Het lied helpt bij de terugblik op een veelbewogen 2022. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Ook 2022 is het jaar van onze Heer.
We komen samen om 2022 voor Gods aangezicht af te sluiten. Hoe kijk(t) u/jij terug? We zullen allemaal onze eigen gedachten hebben. Leg die zo neer voor God.

Straks is 2022 voorbij. Wat een jaar! Oorlog op ons continent. Had jij daar rekening mee gehouden? 2022 zou het jaar van herstel Continue reading

Bestemd om Gods kind te zijn. Het Kerstcadeau van Galaten 4:4-7 (en Lucas 2).

Sommige mensen geven met Kerst cadeaus. Je pakt die uit om te zien wat erin zit. Galaten 4:4-7 is een Kerstcadeau. De inhoud is een geweldige schat. De preek wil helpen bij het ‘uitpakken’ van die schat. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Kerst: God begint iets nieuws.
Na twee jaar met allerlei beperkingen vieren we vandaag samen Kerst. ‘Komt allen tezamen, jubelend van vreugde’! Dat zingt toch een stuk beter in een goedgevulde kerk dan in een bijna leeg gebouw. Zalig Kerstfeest, gemeente!

We luisteren vandaag naar Galaten 4. In de afgelopen weken hebben we Continue reading

Bevrijd van alle machten. Advent met Galaten 4:1-11.

Galaten 4:3 is adembenemend. Vergelijkt Paulus de wet nu met ‘de machten van de wereld’ (waarvan Jezus bevrijdt)? Goed zicht op Galaten 4:1-11 helpt je om Kerst te vieren.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. Speciale aandacht voor de uitleg van N.T. Wright (Galatians, 2021) en J. van Bruggen (Galaten, 2004) en andere bijzonderheden over vers 3 staan in voetnoot iv, onderaan de tekst.

Gemeente van de Heer

1         Met Galaten 4 naar Kerst.
Over twee weken vieren we Kerst. Galaten 3 en 4 laten zien wat Kerst betekent. Kerst is het begin van een nieuw tijdperk. We staan niet meer onder toezicht van de wet omdat het geloof, Christus, is gekomen (Galaten 3:25).[i]

Geloof.
In Galaten 4 vat Paulus een en ander nog eens samen (‘ik bedoel dit’) en zet een volgende Continue reading

Het tijdperk van het geloof is begonnen. Advent met Galaten 3:25

We leven richting Kerst. Paulus’ brief aan de Galaten spreekt op een opvallende manier over dat christelijke feest. ‘Het geloof is gekomen’ zegt de apostel. Wat bedoelt hij met die uitdrukking? Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Bijna Kerst! Wat vieren we?
Afgelopen week zag ik dat er allerlei Kerstbomen in de stad werden neergezet. In de donkere dagen geeft het sfeer. Maar wat is Kerst? Ook al geloven er telkens minder mensen in Nederland in God; Kerst, kind, kribbe, Jezus – dat zal heel wat mensen bekend voorkomen.

Christenen geloven dat Kerst hierover gaat: Gods zoon die God is en blijft, is mens geworden. Hij heeft onze menselijke Continue reading

Vestig je hoop op Jezus’ dag. Eeuwigheidszondag met 1 Petrus 1:13-25

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. De laatste zondag van het kerkelijke jaar. We staan stil bij de gemeenteleden die ons zijn voorgegaan. 1 Petrus 1 geeft ons daarin verschillende aanwijzingen. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Hoop door Jezus’ opstanding.
Toeleven naar de grote dag. Je bent bijvoorbeeld jarig en bent van plan dat groots te vieren. Of je leeft toe naar je bruiloft of je krijgt een nieuwe baan.

Petrus spreekt over toeleven naar een Continue reading

Jezus’ gemeente als oefenplek. Jongvolwassenendienst. Preek 3 jaarthema “Eenheid en diversiteit” over 1 Petrus 3:8-18a

In het kader van ons jaarthema “Eenheid en diversiteit” ditmaal een eredienst (voorbereid) door en met jongvolwassenenvereniging JOB. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Oefenen om Jezus’ naam bekend te maken.
Oefening baart kunst. Die uitdrukking ken je. En breng je in praktijk. Je oefent bijvoorbeeld doordeweeks voor je sport en in het weekend is de wedstrijd. Dan moet je er staan. Of je oefent voor een toets die je maandag hebt.

Nieuw leven.
Als Petrus zijn brief gaat afronden (‘tot slot’) gaat hij Continue reading

Hoe ik tot een ander inzicht over homoseksuele relaties kwam. Artikel in het Nederlands Dagblad

Mijn dilemma was: is er een weg die recht doet aan Bijbels spreken en aan homoseksuelen? Dat werd een zoektocht.

Ethicus Ad de Bruijne komt met andere, positieve blik op homoseksualiteit (Nederlands Dagblad, 8 oktober). Ik wil enkele reflecties over dit onderwerp naar voren brengen.

Eenzijdig
Voorheen was het in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gebruikelijk om via uitleg van Bijbelteksten (exegese) tot een standpunt te komen. In mijn werk als predikant ben ik Continue reading

Christenzijn op je werk. Preek (delen) Genesis 1&2 en 1 Petrus 3:14b-16a

Christenzijn op je werk; hoe doe je dat? Daarover gaat het vandaag in de eredienst. Verschillende gemeenteleden geven een getuigenis (in de dienst en door vooraf toegestuurde verhalen die verwerkt zijn in de preek/liturgie). Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         In het leven geroepen door God.
Ken je die grap van die twee nonnen? Twee nonnen staan langs de kant van de weg omdat het olielampje op het dashboard begon te branden. Als de pechhulp komt zegt een non: ‘ik geloof dat er nog genoeg olie inzat toen we vertrokken.’ Waarop de pechhulp zegt: ‘geloven, dat doe Continue reading

Samen juichend voor God(s troon) staan. Preek Psalm 98

Een klein volk. Een cultuur die op mondiaal gebied niet veel voorstelt. En dan toch heel de wereld betrekken bij je diepste overtuiging. Heel de schepping zelf. Psalm 98 getuigte op een bijzondere manier. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1      Samen voor Gods troon staan.
Twee weken geleden stond Psalm 92 centraal.[i] Gods gedachten zijn eindeloos diep. Ver-diep je daarin en maakt de keuze om voor Hem te leven, zegt Psalm 92. Ouderen in onze gemeente hebben die keuze gemaakt en zijn daar een leven lang bij gebleven. Daarvan hebben zij op een indrukwekkende manier getuigd in Continue reading