Pure liefde van de machtigste koning. Jezus’ derde proef in de woestijn. Preek Matteüs 4:8-11.

Bij de laatste proef gaat het masker af. De duivel zegt waar het hem om te doen is: macht, eigen eer. Hij kan het niet uitstaan dat er Een werkelijke Uniek en goed is. We vieren in deze dienst het heilig avondmaal (in de kerk en thuis). De preek is te beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1.      Simpel klusje. Mega-beloning.
Moet je eens luisteren, beste zus, broer. Ik heb een klusje voor je. Een simpel klusje. Het kost niet veel tijd. Het is ook niet ingewikkeld. Het is geen lelijk klusje. Niemand raakt gewond. Je hoeft geen geweld te gebruiken. Je overtreedt de Nederlandse wet niet. Echt niet. Als je het doet, krijg je een miljoen euro op je bankrekening. En een Ferrari. En een villa met zwembad aan de Franse Zuidkust. Dat alles voor een simpel klusje. Doe je het?

Gemeente, vandaag luisteren we naar de laatste proef die Jezus ondergaat in de woestijn. Dit is de proef: knielen voor Continue reading

Spectaculair nieuws. Jezus’ tweede proef in de woestijn. Preek Matteüs 4:5-7.

Jezus wordt beproefd in de woestijn. De eerste proef gaat over de vraag wat het belangrijkste van het leven is. De tweede proef is venijniger. Jezus wordt met het meest heilige verzocht; de Schrift en de tempel. Gods zoon kan toch van de tempel springen (Psalm 91)? Ronduit spectaculair evangelie bevat dit stukje uit Matteüs. De preek is te beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1.      Jezus onttroont de vorst van de duisternis.
Ons vorige huis stond aan een drukke straat. Vlakbij ons huis was een zebrapad. Misschien klinkt het gek maar dat zebrapad vond ik de gevaarlijkste plek bij ons in de buurt. Dat heeft hiermee te maken: op een zebrapad heb je als voetganger voorrang. Voor je gevoel ben je daar dus veilig voor de passerende auto’s. Maar sommige auto’s trokken zich niets van dat zebrapad aan. Die scheurden gewoon keihard voorbij. Als je dan als voetganger niet goed oplet omdat je voor je gevoel veilig bent, kun je in de problemen komen.

De Schrift en de tempel!
De tweede proef die Jezus ondergaat lijkt op het voorbeeld van het zebrapad. De duivel verzoekt Jezus met de Bijbel – beter: de Schrift(en) – in zijn hand. De duivel zegt: ‘spring van de rand van de tempel. Er staat geschreven dat God zijn engelen de opdracht zal geven jou, Gods zoon, op handen te dragen’ (Matteüs 4:6). Ja, dat staat inderdaad geschreven (Psalm 91). Geen speld tussen te krijgen. Dit is veilig gebied (Schrift). En Jezus is inderdaad Gods Continue reading

Wat is het belangrijkste in je leven? Jezus’ eerste verzoeking in de woestijn. Preek Matteüs 4:4.

Jezus wordt de woestijn in geleid om beproefd te worden. Daarover ging het vorige week. Vandaag de eerste proef. Na veertig dagen vasten krijgt Jezus honger. De verzoeker zegt dat hij – Gods zoon – toch wel van stenen brood kan maken. Wat betekent deze proef en wat zegt het jou en mij? De preek is te beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Het belangrijkste van het leven.
‘Als het maar gezond is.’ Hoe vaak hoor je ouders dat niet zeggen als ze een kindje verwachten? Natuurlijk is het spannend of het een meisje is of een jongetje, hoe zij/hij eruit ziet. Maar gezondheid is het belangrijkste.

De eerste proef voor Jezus in de woestijn gaat over de vraag wat het belangrijkste is. Wat is de basis in het leven?

Verleiding in de woestijn. Toon van Heereveld 19 mei 2016 via https://www.youtube.com/watch?v=6xaiSeZhXNc.

In Jezus’ tijd was dat brood. Voor veel mensen in de wereld is dat vandaag niet anders. Maar voor de meeste westerse, Nederlandse mensen klinkt de eerste proef vreemd. Wij trekken een brood uit de vriezer. En via bezorgd.nl heb je Continue reading

Onze goede voornemen en Gods gerechtigheid. Preek over Jezus’ doop, Matteüs 3:13-17.

‘Nieuwjaarspreek’ 2021 over Jezus’ doop in de Jordaan. Waarom moet Jezus gedoopt worden? Opvallend; God spreekt op dit bijzondere moment. Laat dat zien wat voor een bijzonder(e) profeet/mens Jezus is? De preek is te beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. We zingen veel trinitarische liederen.

Gemeente van de Heer

1.    Torenhoge verwachting.
In 2021 zou het weer allemaal goed moeten komen. Een vaccin moet een einde maken aan de ellende. Het nieuwe normaal lonkt.

Laten we bidden voor herstel. Dat COVID de wereld niet langer teistert. Dat we elkaar kunnen ontmoeten. Kunnen samenkomen om God te loven. Maar laten we beginnen met luisteren hoe het volgens het evangelie goed komt.

Op oudjaar luisterden we naar Johannes de Doper.[i] Hij was asceet (Matteüs 3:4). Heraut van en voor de HEER (Matteüs 3:3). Wat moet je doen om het in orde te maken? Johannes’ boodschap liegt er niet om: berouw hebben, tot inkeer komen (Matteüs 3:2). Wie meent ook maar iets van zichzelf te hebben krijgt het oordeel aangezegd (Matteüs 3:7). Gods oordeels komt eraan (Matteüs 3:11).

Wat en wie had Johannes in gedachten?
Probeer je eens voor te stellen wat Johannes in gedachten had. Een dag van wraak en oordeel. Een dag van vuur – zoals de profeten hadden gezegd dat de dag van de HEER zou zijn (Ezechiël 7 en 10).[ii] Probeer je eens voor te stellen wie Johannes in gedachten had. Johannes was al indrukwekkend (zie boven). Degene die na Johannes zou komen zou vast nog veel Continue reading

Bekeer je want de koning komt eraan! Oudjaarspreek 2020 over Matteüs 3:1-12.

We sluiten het jaar 2020 af voor Gods aangezicht. 2020 anno domini. Ook dit was Gods jaar. We luisteren naar iemand die de komst van de HEER aankondigt. De preek is te beluisteren via mijn podcast. Onderaan vind je een voorbeeldliturgie.

Gemeente van de Heer

1.     Gods nieuwe tijd begint.
Laatst wandelden wij een eindje in de schitterende Biesbosch. Ineens zagen we dit

Wat is hier gebeurd? Hoe is deze boom Continue reading

Jezus verlost ons van onze zonden. Kerstpreek 2020 Matteüs 1:21

We vieren Kerst onder bijzondere omstandigheden. Extra zaak om aandachtig te luisteren. Welke hoop geeft Kerst? Matteüs 1:21 geeft een even kort als verbluffend antwoord. Achter deze ene zin gaat een wereld schuil. Luister en vier mee! De preek is te beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Geen Kerst zonder Matteüs 1:21.
De engel zegt tegen Jozef dat hij Maria’s zoon Jezus moet noemen omdat hij zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Dit kind heeft een volk (blijkbaar). Hij is de zoon van koning David (Matteüs 1:1). Hij zal zijn volk bevrijden.

Gelukkig. Eindelijk. Waarvan bevrijdt Jezus? Van de Continue reading

Met de Psalmen naar Kerst. Adventspreek Psalm 51 en 103

Bij Advent leef je toe naar Jezus’ komst. Vandaag staan er twee Psalmen centraal. Boetelied Psalm 51 en loflied Psalm 103. Hoe getuigen deze liederen van Jezus (Lucas 24:44). Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1.       Het goede nieuws over kennis van zonde.
Nog even en we vieren Kerst met Matteüs 1:21: Jezus zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Omdat Matteüs zijn evangelie schrijft voor gelovige Joden, verplaatsen wij ons in de geloofswereld die die evangelist voor ogen had. Dat doen we door te luisteren naar een belangrijke geloofsbron, de Psalmen.[i] Wat zeggen die over zonde en bevrijding daarvan? Hoe getuigen deze Schriften van Jezus (Johannes 5:39, Lucas 24:44)?[ii]

We luisteren naar twee liederen uit het Psalmenboek. Twee bekende liederen. Psalm 51.[iii] Een boetelied. Een schuldbelijdenis en een gebed om een nieuw leven. En Psalm 103 waarin Gods barmhartigheid en zijn eindeloze ontferming met ons worden bejubeld. Die Psalmen horen bij elkaar.[iv] Straks meer daarover.

2.       Kijk en luister naar je Verlosser.
Eerst Psalm 51. Dat lied staat bekend als een somber lied. Wat een zwartgalligheid, zegt men dan. Nu is het inderdaad Continue reading

De woedende heer en het kwetsbare kind. Korte introductie preken Matteüs 18 (en slot Matteüs 17).

Matteüs 18 is bekend en berucht onder gelovigen. Ik heb er een aantal preken over gehouden. Het geheim van dit hoofdstuk is dat het begin en het slot bij elkaar horen. De woedende, machtige heer (vers 34) is het kwetsbare kind (vers 3). Een korte introductie op een paar preken over dit boeiende hoofdstuk.

Bekend en berucht hoofdstuk.
Matteüs 18 roept heel wat op onder gelovigen. Dat zit ‘m vooral in het stukje waarin Jezus zijn discipelen de volmacht geeft om zonde te bestraffen (vers 15-20). Maar ook in het deel over vergeving van (onderlinge) schuld (vers 21-35). De verzen 15-20 hebben, mede, een belangrijke rol gespeeld in het begrip van kerkelijke tucht of censuur. Vandaag is dat een lastig onderwerp. Bepaal je als (westers) vrij mens niet zelf wat goed en verstandig is? De verlegenheid met dit onderwerp is op zich begrijpelijk.[i] Toch is het slechts verplaatsen van problemen als je het laat bij verlegenheid. Want voorafgaand aan die verzen spreekt Jezus over Continue reading

Adembenemend. Jezus’ gelijkenis over vergeving van schuld. Preek Matteüs 18:21-35.

Matteüs 18 sluit af met een adembenemende gelijkenis. God wordt vergeleken met een woedende heer die zijn knecht overgeeft aan gerechtsbeulen (vers 34 en 35). Het onderwerp van de gelijkenis is een teer onderwerp. Vergeving ontvangen is een ding. Maar vergeving schenken? In deel drie van de preek aandacht voor de uitwerking van de betekenis van de gelijkenis. De gelijkenis past uitstekend bij Advent (Jesaja 40:2). Deze preek is de afsluiting van vier preken over Matteüs 18, zie de verwijzingen daarnaar onderaan de tekst. Via mijn podcast is de preek te beluisteren. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gelijkenis als afsluiting van Matteüs 18.
Dit jaar mogen wij geen vuurwerk afsteken. Maar als je Matteüs 18 met vuurwerk zou vergelijken dan is de gelijkenis[i] over vergeving van schuld zeker de klap op de vuurpijl. De gelijkenis eindigt met een doodlopende weg; de woede van God Continue reading

Over polderblindheid en het zien van God. Preek Psalm 121.

Op deze feestelijke zondag vieren we het heilig avondmaal (ochtend) en wordt de heilige doop bediend (middag). Als voorbereiding daarop een korte preek over plegrimslied Psalm 121. Een lied om de moed erin te houden en verder te kijken dan je neus lang is. De preek is te beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Polderblindheid.
Mensen die in de Alblasserwaard zijn opgegroeid hoef ik niet te vertellen wat polderblindheid is. Voor wie het niet weet: je kunt zo gewend raken aan de pracht om je heen dat je het niet meer ziet. Je bent er blind voor. Kijk deze foto Continue reading