Eén in Christus Jezus. Hagepreek Galaten 3:28

We hebben dit weekend gemeentekampeerweekend. De eredienst vindt plaats op de camping en wordt (live) gestreamd zodat gemeenteleden de dienst ook mee kunnen vieren in de Kandelaarkerk of thuis/elders. We zijn een in de Heer (Galaten 3:28).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gods onvoorwaardelijke liefde maakt alles nieuw.
Als het Nederlands elftal speelt staan alle Nederlanders achter Oranje. Dan maakt het even niet uit of je voor Ajax of Feyenoord bent, D66 stemt of CU, directeur bent van een groot bedrijf of een opleiding volgt. We – niet-voetballiefhebbers uitgezonderd – staan als een blok achter ons team.

Heb je gehoord wat Paulus zegt? Hij heeft het ook over eenheid. Maar dan geen menselijke eenheid maar eenheid die God geeft. Eenheid in Jezus.

Paulus zegt iets wat in die tijd heel opmerkelijk Continue reading

God geeft zich door zijn Geest – zoals beloofd. Pinksterpreek Galaten 3:2-14

Dit jaar Pinksteren eens niet vanuit Handelingen 2 – waar over de komst van de Geest wordt gesproken. Pinksteren vanuit Galaten 3 werpt verrassend licht op de zaak.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldlitu

rgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Pinksteren brengt tot aanbidding.
Wereldwijd vieren christenen vandaag Pinksterfeest. God zelf bezielt zijn mensen! Zo gaat God alles gereedmaken voor zijn grote dag, de dag van Jezus.

Soms hoor je christenen zeggen dat ze de Geest vaag Continue reading

Een blik achter de schermen. Hemelvaart met Openbaring 12

Openbaring 12 vat het geloof ten aanzien van Jezus kort en bondig samen. Zo krijg je zicht op de betekenis van Hemelvaart. Bij Kerst heb ik ook gepreekt over Openbaring 12. Zie die preek voor de algemene uitleg over dat hoofdstuk en voetnoot xiii van die preek voor de plek van dit hoofdstuk in de omliggende hoofdstukken.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Open dag in de hemel.
Ben je wel eens op een open dag geweest? Bij een groot bedrijf of bij het leger ofzo. Zo’n open dag is een unieke kans om alles van dichtbij te bekijken. Je mag op plekken komen die normaal voor het publiek gesloten Continue reading

Met de paplepel ingegoten – een bewuste keuze? Jeugddienst 2 Timoteüs 1:1-10

Hieronder de preektekst in een jeugddienst. Een groep jongeren heeft de dienst mede voorbereid en participeert op verschillende manieren in de dienst. Het (door de jongeren gekozen) thema : is het geloof met de paplepel ingegoten of is het een bewuste keuze?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Wat je kunt leren van Timo.
Dit is Tim. Timo – zeggen sommigen. Je kent hem uit de Bijbel als Timoteüs. Vandaag gebruiken wij zijn Nederlandse naam. Tim komt uit (het huidige) Turkije (Handelingen 16:1). Timo’s vader is een Griek en zijn moeder is een gelovige Continue reading

Een Bijbelse scheldpartij – alles uit de kast om te focussen op Jezus. Preek Galaten 3:1-5.

Het is even schrikken. Paulus gaat de kerken in Galatie adresseren en begint daarmee door hen uit te schelden. Verwacht je dat in de Bijbel? Wat betekent dit gedeelte?

‘Galaten’ – zegt Paulus (Galaten 3:1). Duidt dit op etniciteit (Kelten) en is dat een argument voor de zogenaamde Noordhypothese (en late datering van Galaten)? Zie bij voetnoot i hieronder voor een korte positiebepaling.[i] 

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Evangelie op maat.
Ben jij wel eens uitgescholden? Wat deed dat met je? De een heeft een harde huid. Een ander is kwetsbaar. Maar prettig is het nooit om uitgescholden te worden. Zeker niet door iemand die veel om jou geeft. Dat komt echt aan.

In hoofdstuk 3 van de Galatenbrief gaat Paulus zeggen waar het hem om gaat. Nadat hij kort heeft weergegeven wat hij tijdens een Continue reading

Met Christus gekruisigd: ikzelf leef niet meer maar Christus leeft in mij. Preek Galaten 2:19&20

Bij het luisteren naar Galaten zijn we aangekomen bij de meest ontroerende zinnen van de brief. Een zeer fanatieke Farizeeër die de ‘sekte’ van de Weg vervolgde verklaart zijn liefde aan Jezus. En hoe! Wat betekenen deze verzen voor jou en mij?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Liefdestaal.
Vandaag luisteren we naar de meest ontroerende zin uit de brief aan de Galaten. Je weet: Paulus is die fanatieke Farizeeër (Galaten 1:13-15).[i] Hij hoort bij de harde kern. Alles voor God en zijn heiligheid. Alles stipt volgens Gods wet. Daarom vervolgt Paulus de mensen die een gekruisigde Messias vereren. Jezus kán de Messias niet zijn. Want de Schrift zegt dat wie aan een paal hangt door God vervloekt is (cf. Galaten 3:13).[ii] Uitroeien die sekte van de Weg.

En dan dat hemelse Continue reading

Ruim baan voor Jezus’ evangelie van vrijheid. Preek Galaten 2:1-14

Galaten 2 gaat vertelt van ontmoetingen met scherpe gesprekken en een forse confrontatie. Verwacht je dat in de Bijbel, in de vroeg-christelijke gemeente? Wie goed luistert, ontdekt hoe relevant dit stukje is voor Jezus’ kerk van alle tijden. NB: in de preek ga ik ervanuit dat Galaten 2:1-10 het zogenaamde apostelconvent uit Handelingen 15 beschrijft. Zie voetnoot i voor een toelichting.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan.

Gemeente van de Heer

1         De Bijbel: niet altijd (ge)makkelijk maar wel echt.
Als je een groep mensen oppervlakkig kent, kun je zomaar een verkeerd beeld van hen hebben. Je denkt bijvoorbeeld dat supporters van een bepaalde voetbalclub allemaal hetzelfde zijn. Ze moedigen toch allemaal dezelfde club aan? Als je wat langer meedraait, weet je wel beter. Er kan onderling heel wat onenigheid over van alles en nog wat zijn.

Hoe zit dat met de gemeente van Jezus? Is daar ieder hetzelfde? Is het daar altijd alles koek-en-ei? Als het goed is, heerst in Jezus’ gemeente Continue reading

Pasen is een ‘Zeitenwende’. Paaspreek Galaten 1:1&4.

Welke plek heeft Pasen in de brief van Paulus aan de Galaten? Al in de eerste regel staat dit evangelie in de brief – om daarna niet meer vermeld te worden. Wie goed luistert hoort in dit allereerste vers van deze vroegchristelijke brief een groot geheim.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         In één klap alles anders.
Toen de oorlog in Oekraïne begon sprak de Duitse bondskanselier Scholz van een ‘Zeitenwende’. Een nieuw tijdperk. Na WOII en de val van de Muur dachten we dat er bij ons geen oorlog meer zou komen. Veiligheid was min of meer vanzelfsprekend. En gas konden we best via pijpleidingen uit Rusland halen. Toen kwam de oorlog. Europa moet ineens heel anders gaan denken en leven. De gevolgen zijn niet te overzien. Eén gebeurtenis zet alles op de kop.

Vandaag vieren we Pasen. Paulus zegt: Goede Vrijdag en Pasen zijn een ‘Zeitenwende’; een nieuw tijdperk. Maar dan niet Continue reading

Jezus voor ons tot vloek geworden. Preek Goede Vrijdag over Galaten 1:4 en 3:13&14

Het is vandaag Goede Vrijdag. Bevrijdingsdag (Galaten 1:4). Door te zeggen wat hij als schriftgeleerde niet zeggen kan en mag, vertelt Paulus over het goede nieuws van Golgota (Galaten 3:13).

Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de gekruisigde Heer

1 Licht op Golgota.
Vandaag vieren wij Goede Vrijdag. Onze bevrijdingsdag. Paulus zegt:

Hij (Jezus Christus) heeft zichzelf gegeven voor onze zonden om ons te bevrijden…, overeenkomstig de wil van onze God en Vader
(Galaten 1:4).[i]

En in hoofdstuk 3 gaat Paulus in op de manier waarop Jezus ‘zichzelf heeft gegeven’ (1:4); Jezus werd een vloek door te worden Continue reading

Wees stil en besef dat de almachtige Schepper je redder is. Preek Jesaja 51 aan begin van de Stille Week

Vandaag begint de Stille Week. We leven naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Jesaja werpt licht op deze bijzondere tijd. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         De Stille Week is begonnen.
Vandaag begint de Stille Week. We leven toe naar het belangrijkste van het geloof; Goede Vrijdag en Pasen. Jezus voor ons gekruisigd en opgestaan.

Waarom hebben we het over Stille Week? Je hebt vast zelf wel eens iets meegemaakt dat zo indrukwekkend is dat je er geen woorden voor hebt. Je kijkt je ogen uit. Je mond valt open. Je wordt helemaal stil. Dat is de Stille Week. Bedenk: de almachtige Continue reading