Wees stil en besef dat de almachtige Schepper je redder is. Preek Jesaja 51 aan begin van de Stille Week

Vandaag begint de Stille Week. We leven naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Jesaja werpt licht op deze bijzondere tijd. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         De Stille Week is begonnen.
Vandaag begint de Stille Week. We leven toe naar het belangrijkste van het geloof; Goede Vrijdag en Pasen. Jezus voor ons gekruisigd en opgestaan.

Waarom hebben we het over Stille Week? Je hebt vast zelf wel eens iets meegemaakt dat zo indrukwekkend is dat je er geen woorden voor hebt. Je kijkt je ogen uit. Je mond valt open. Je wordt helemaal stil. Dat is de Stille Week. Bedenk: de almachtige Continue reading

Waarover je in de Stille Week niet zwijgen kunt. Essay in het Nederlands Dagblad

In de Stille Week gaan we op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Zijn er woorden als je zo dichtbij het mysterie komt? Sommige christenen kiezen ervoor om een week lang te zwijgen. Want het is zo onbegrijpelijk. Anderen hebben hun buik vol van de protestantse woordtraditie. Maar je kunt niet zonder woorden. Ze zijn als het ware de stappen die nodig zijn om tot aanbidding te komen. Maar dan moet die stappen wel goed gezet worden. Misverstanden en karikaturen liggen op de loer.

Neem Jezus’ gebedsworsteling in Getsemane. Dat is een goede opmaat naar Golgota en Pasen. De evangelisten beschrijven in sterke bewoordingen hoe Jezus in Getsemane uit doodsangst Continue reading

Sprekende stilte. (Korte) preek 1 Korintiërs 11:26 over avondmaal vieren.

Voor het eerst na meer dan twee jaar vieren we als gemeente weer avondmaal aan tafel (we hebben in Coronatijd avondmaal gevierd; gaande of in kleine bezetting en ook thuis). En na afloop is er weer koffie drinken. Hieronder een korte preek om het vizier op scherp te krijgen. Wat is avondmaal vieren? De kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Veelzeggend.
Heb je wel eens gezien dat mensen knielen om daarmee te protesteren tegen racisme en geweld? Sporters doen dat wel eens (laatst nog bij een wedstrijd van FC Dordrecht). Of demonstranten. Dit knielen is symbolisch. Je zegt niks. Toch maakt het meer indruk dan duizend woorden. Zoiets vergeet je niet.

Zo is het met avondmaal vieren. Het is een krachtig symbool. Het is een van de heilige symbolen (sacramenten) die God Continue reading

Schatgraven in de Bijbel. Bijdrage bij de boekpresentatie ‘Mystiek stap voor stap’ van ds. Rein Hoekstra (NGK Open Hof).

Allereerst feliciteer ik collega Rein Hoekstra met het uitkomen van zijn boek. Juist vandaag zijn de Corona-maatregelen afgeschaft. Je kunt elkaar ontmoeten. Samenkomen. Een mooi moment voor het uitkomen van een boek dat wil helpen om met elkaar te spreken over een bezielde levensreis.

Ik feliciteer ook de gemeente Open Hof. Ik ben blij dat we (NGK – GKv te Dordrecht) elkaar een tijd geleden gevonden hebben en ben benieuwd wat onze Continue reading

Wie God in Jezus is; dat is indrukwekkend. Preek Kolossenzen 2:6-15

Vandaag vindt DV tweemaal de bediening van de heilige doop plaats. Dank God dat we daar als gemeente weer volop getuige van kunnen zijn. Met het oog op de doop een preek over Kolossenzen 2. Paulus komt met een verrassende opmerking over de doop.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Het geheim van de doop.
Afgelopen zondagmiddag ging ik voor in de gemeente van Utrecht-Centrum. Dat was voor mij een bijzondere ervaring. In die gemeente ben ik Continue reading

De schade van Corona opnemen. En de winst van Corona incasseren. Hoe gaan we als gemeente verder? Preek Filippenzen 2:1-4

Veel Corona-maatregelen zijn afgeschaft. Niet gezegd dat Corona weg is. En toch is het goed om de schade op te nemen. En te kijk naar… winstpunten uit deze ingrijpende periode (want die zijn er ook). Hoe gaan we verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal? Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Welke impact heeft Corona (gehad) op de gemeente?
Met het mooie weer van de afgelopen week kun je het je misschien nog maar nauwelijks voorstellen, maar nog geen maand geleden raasde storm Eunice over ons land heen. Hoe was het bij jullie? Alles heel gebleven of behoorlijke schade? Bij ons hield een dakpan het voor gezien. Die wilde blijkbaar liever in de tuin van de buren liggen. Wat ging het ongelooflijk tekeer. De dagen na de storm is de schade opgemeten. In ons land zijn meerdere doden gevallen. De materiele schade is enorm.

Toen kwam Corona.
Ik begin met die storm en het opmeten van de schade omdat wij in de afgelopen twee jaar ook in een soort storm hebben gezeten. Een die we niet zagen aankomen. Pas vlak voor de tijd dat Corona hier kwam, werd duidelijk dat Corona grote impact zou hebben en schade zou gaan opleveren. Maar wat en Continue reading

De hoop die Jezus geeft in (de) lijdenstijd. Preek Lucas 9:51

Deze zondag is de eerste zondag in de lijdenstijd (veertigdagentijd); de tijd naar Goede Vrijdag en Pasen. Lucas 9:51 geeft op een bijzondere manier woorden aan deze tijd. Zeker als je denkt aan de oorlog en het vreselijke geweld in Oekraïne en tegen Oekraïners. Is er hoop?

Redelijk aan het begin van de eredienst bidden we voor Oekraïne en staan we stil bij de vraag welke hulp we kunnen geven. We zingen een lied dat afgelopen woensdag, Aswoensdag, door Ria Borkent is gemaakt: “Hoe kan er in de wereld vrede zijn?” Zie onderaan voor de liturgie en de tekst van dat lied. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1​         De hoop die Jezus geeft.
Afgelopen woensdag was het Aswoensdag. Dat is het begin van de lijdenstijd. Aswoensdag herinnert ons eraan dat wij mensen zijn. Mensen met tekorten. Sterfelijke mensen (Psalm 103:14). De omstandigheden van vandaag onderstrepen die werkelijkheid. Ik denk aan de vreselijke oorlog en het misdadige geweld in en tegen Oekraïne en Oekraïners. We hebben gebeden of de Heer wil ingrijpen en een einde Continue reading

Goddelijke ‘relatietherapie’ en het effect daarvan. Preek Jesaja 50.

Jesaja 50 begint met een vraag naar een scheidingsbrief. Gods mensen dachten dat God hun verstoten en verlaten had. God maakt er een relatiegesprek van. Een stevig gesprek, met een opvallende uitkomst. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1 Een stevig gesprek.
Afgelopen najaar hebben we het gemeenteproject Beloved over relatie en relatievorming gevolgd.[i] In Jesaja 50 gebruikt God het beeld van een huwelijk/relatie. God heeft het over een scheidingsbrief (Jesaja 50:1). De scheidingsbrief zijn we tegengekomen toen bij Matteüs 19.[ii] In de tijd van het Oude Testament werd de scheidingsbrief gebruikt om een eind te maken aan een huwelijk.

Jesaja 50 begint met een soort ‘goddelijke huwelijkstherapie’. God vraagt aan zijn volk wanneer Hij de relatie tussen Hem en hen heeft beëindigd. Zo voelde Gods volk dat blijkbaar. Hun klacht: God Continue reading

In Gods handpalmen gegrift. En dat is nog maar het begin! Preek Jesaja 49:6-16

In Jesaja 49 klinkt een heftige klacht. Een verwijt van Gods volk. Direct daarop volgt een opmerkelijke liefdesverklaring. Wat wil God daarmee zeggen tegen jou?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Een opmerkelijke liefdesverklaring.
Toen ik bij jullie op bezoek ging, was aan alles te merken hoe blij, dankbaar en trots jullie zijn om en op jullie tweeling …. Zij zijn niet weg te denken uit jullie leven.

In Jesaja 49 gebruikt God het beeld van een moeder en haar kind. God vraagt: kan een moeder haar zuigeling vergeten? De vraag stellen is hem Continue reading

Wie is de dienaar van de HEER? Preek Jesaja 49:1-7 en Galaten 1.

Een korte preek over Jesaja 49. De dienaar (knecht) van de HEER heeft een wonderlijk profiel. Wie is die dienaar? Extra bijzonder wordt het als je Galaten 1 (en 2) leest. En… houd vooral jezelf er niet buiten. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1 Wonderlijke profielschets.
Vanmorgen zijn we samengekomen om het heilig avondmaal te vieren. Dat is de kern van deze eredienst. De verkondiging bereidt ons op dat moment voor.

We hebben gelezen uit Jesaja 49. Over de dienaar van de HEER die Gods volk bevrijdt (49:6). Er komt ook licht en geluk voor

Continue reading