Jezus’ gemeente als oefenplek. Jongvolwassenendienst. Preek 3 jaarthema “Eenheid en diversiteit” over 1 Petrus 3:8-18a

In het kader van ons jaarthema “Eenheid en diversiteit” ditmaal een eredienst (voorbereid) door en met jongvolwassenenvereniging JOB. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Oefenen om Jezus’ naam bekend te maken.
Oefening baart kunst. Die uitdrukking ken je. En breng je in praktijk. Je oefent bijvoorbeeld doordeweeks voor je sport en in het weekend is de wedstrijd. Dan moet je er staan. Of je oefent voor een toets die je maandag hebt.

Nieuw leven.
Als Petrus zijn brief gaat afronden (‘tot slot’) gaat hij Continue reading

Christenzijn op je werk. Preek (delen) Genesis 1&2 en 1 Petrus 3:14b-16a

Christenzijn op je werk; hoe doe je dat? Daarover gaat het vandaag in de eredienst. Verschillende gemeenteleden geven een getuigenis (in de dienst en door vooraf toegestuurde verhalen die verwerkt zijn in de preek/liturgie). Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         In het leven geroepen door God.
Ken je die grap van die twee nonnen? Twee nonnen staan langs de kant van de weg omdat het olielampje op het dashboard begon te branden. Als de pechhulp komt zegt een non: ‘ik geloof dat er nog genoeg olie inzat toen we vertrokken.’ Waarop de pechhulp zegt: ‘geloven, dat doe Continue reading

Samen juichend voor God(s troon) staan. Preek Psalm 98

Een klein volk. Een cultuur die op mondiaal gebied niet veel voorstelt. En dan toch heel de wereld betrekken bij je diepste overtuiging. Heel de schepping zelf. Psalm 98 getuigte op een bijzondere manier. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1      Samen voor Gods troon staan.
Twee weken geleden stond Psalm 92 centraal.[i] Gods gedachten zijn eindeloos diep. Ver-diep je daarin en maakt de keuze om voor Hem te leven, zegt Psalm 92. Ouderen in onze gemeente hebben die keuze gemaakt en zijn daar een leven lang bij gebleven. Daarvan hebben zij op een indrukwekkende manier getuigd in Continue reading

Bloeiende ouderen. Preek 2 jaarthema ‘Eenheid en diversiteit’. Ouderendienst. Preek Psalm 92

Ons jaarthema is: Eenheid en diversiteit. Vandaag een ouderendienst over dat thema. Psalm 92 spreekt over bloeiende ouderen. Gelukkig heeft onze gemeente die genoeg. De eredienst is (mede) voorbereid tijdens een seniorenochtend. Twee oudere gemeenteleden geven een getuigenis. De liturgie is samengesteld op basis van de inbreng van ouderen. Na afloop is er een speeddate ouderen – jongeren.

Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. De preek is te beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         Blijvend sterk en fris.
Psalm 92 zegt dit over gelovige ouderen:

Ze blijven alle dagen
hoe oud ook, sterk en fris.
God die rechtvaardig is,
laat hen veel vruchten dragen.
(De Nieuwe Psalmberijming, vers 6a).

Je vraagt je af: waren ouderen toen zó fit? Zou men in de tijd van de Psalmen geen ouderdomskwalen Continue reading

Het goede leven – en wat dat uitwerkt. Preek Psalm 133 (en Handelingen 2)

Psalm 133 bezingt de eenheid die God aan gelovigen geeft. Die eenheid mist z’n uitwerking niet. Wat betekent dit lied in een voor ons onzekere tijd? Welke uitstraling hebben gelovigen?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Feest van eenheid in Jezus.
Vorige week vierden we het heilig avondmaal. Je zit aan een tafel. Je eet hetzelfde brood. En drinkt uit dezelfde beker. We vieren de eenheid met gastheer Jezus. En in hem vier je de eenheid met elkaar. Aan die tafel zongen we Psalm 133. Dat lied begrijp je meteen als je avondmaal viert. De eenheid in Jezus ontvangen we straks opnieuw bij Continue reading

Heer, help nu! S.O.S. uit de Psalmen. Preek Psalm 40

Bestaat er een god die naar je luistert? Grijpt God in? Deze vraag kan gelovigen en niet-gelovigen bezighouden. Psalm 40 geeft een bijzonder getuigenis.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De overdenking ‘Ik red het niet meer’ op 1 oktober jl. tijdens de Open Huisdienst in de Augustijnenkerk ging ook over Psalm 40.

1         Een God die je (ver)hoort?
Helpt bidden? Luistert God naar je? Bestaat er een God die ingrijpt?

Toen ik twee jaar geleden aan jullie vroeg naar preek-onderwerpen, vroeg een gemeentelid me stil te staan bij het gebed. (Hoe ver)hoort God? Een belangrijk onderwerp. Gelovigen kunnen ermee worstelen: waarom gebeurt …. in mijn leven? Als God zo machtig is waarom maakt Continue reading

BeReal. Hoe je leven in beeld is. Preek Efeze 4:17 – 5:2.

Wat is een goede manier van leven? ‘Verantwoord leven’ is het onderwerp waarmee de jongeren van de gemeente de aankomende weken aan de slag gaan. Een onderwerp dat voor ieder van belang is. Efeze 4:17 zegt er opvallende dingen over.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         BeReal. Wees echt.
BeReal. Wees echt. Ken je die app? Het houdt het volgende in: één keer op de dag – je weet niet wanneer – krijg je een bericht. Het is de bedoeling om binnen twee minuten een foto maken en versturen van wat je op dat moment doet. De foto wordt ook gemaakt met je selfie-camera. Je ziet dus niet alleen wat jij Continue reading

Wat is de roeping voor onze gemeente? Preek 1 bij het jaarthema “Eenheid en diversiteit” over Efeze 4:1-13

Efeze opent je ogen voor Gods geheim; wie Hij is en wat Hij doet in Jezus. Van dat evangelie gaat een appel uit (Efeze 4:1). Wat betekent dit concreet in en voor het leven van de gemeente? Hoe om te gaan met de cadeaus die de Geest aan de gemeente geeft? Deze preek hoort bij de start van het jaarthema 2022 – 2023; Eenheid en diversiteit.

Onderaan de preektekst staan gespreksvragen en stellingen, bedoeld voor gesprek na afloop van de dienst (in de kring, in de wijk of elders).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staart onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Doe je mee met het jaarthema?
In een van de eerste erediensten waarin ik voorging als jullie predikant las ik de tien verbondswoorden voor uit de Bijbel in Gewone Taal. Na afloop van de dienst zei iemand tegen me dat Continue reading

Geschapen in Jezus voor een goed leven. Preek Efeze 2:10 in een dienst met openbare geloofsbelijdenis en avondmaal

Een bijzonder feestelijke dienst vandaag. Acht jongvolwassenen doen belijdenis van hun geloof. We vieren het heilig avondmaal. De preek gaat over wie we zijn in Jezus en wat dat betekent. Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Kijk naar wie God is en wat Hij doet.
Op deze feestelijke dag doen jullie belijdenis van je geloof. Je spreekt publiek uit dat je in God gelooft en dat je Jezus wilt volgen als lid van zijn gemeente.

Wat betekent het om belijdenis te doen? Is belijdenis doen een afronding? Wat je is aangereikt door je ouders, op school en in de gemeente (vereniging, catechisatie, erediensten e.a.) heb je je immers Continue reading

Het geheim van Gods koningschap. Preek Psalm 145 en Lucas 1:32 en 33

Deze week begint het nieuwe kerkelijke seizoen. Onder het onderwijs aan de jongeren, catechisaties, starten. De eerste avonden gaan over de vraag: wie is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Psalm 145 en Lucas 1 zetten je op het spoor in deze vraag.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         God leren kennen.
Je juicht als je favoriete club scoort. Je bent blij als je een mooi feest hebt. Je voelt je gelukkig als er fijne mensen om je heen zijn.

In Psalm 145 spreekt iemand die gelukkig is. Ontzettend blij. Iemand die constant juicht. Psalm 145 is een feestelijk loflied. De dichter zegt dat hij Continue reading