Formulieren in de kerk; afschaffen of recyclen?

In een introcolumn in De Reformatie van een jaar geleden heeft Ad de Bruijne al eens de vinger gelegd bij een zwakte in het gebruik van formulieren in de kerkdienst. Hij onderscheidde rituele en onderwijzende aspecten van formulieren. Met het eerste wordt bedoeld: vaste formuleringen bij het verrichten van vaste handelingen. Bij het tweede, het onderwijzende, gaat het om het onderricht in de leer van de kerk.

De Bruijnes observatie was dat het formulier in de praktijk eigenlijk één en al ritueel geworden is doordat het onderwijs ook middels vaste formuleringen gebeurt. Ik ben dat met hem Continue reading