Wie gelooft er nog in de kerk?

De  katholiciteits effect rapportage (KER) van de Nationale Synode wordt welwillend ontvangen. Tegelijk klinken er ook andere reacties: ‘onhaalbaar’, ‘vraagtekens’ en ‘bureaucratisch’ (ND, 24 augustus). Tja: altijd weer die realiteit waar je tegenaan loopt. Maar als we nu eens naar onze eigen (geloofs)papieren kijken, moeten we dan niet eerlijk concluderen dat we niet meer in onszelf geloven? De kerk is niet (meer) katholiek en niks dat zal veranderen – hoe ‘sympathiek’ het idee ook is…. Er liggen diepgaandere punten op tafel dan stempels of keurmerken. Zijn we wel wat we beweren te zijn: kerk?

Tel bij de reacties op het KER op dat de Rooms-Katholieke Kerk niet eens in beeld is en Continue reading