Harde harten. Matteüs 19:8 (en Marcus 10:5) in de BGT

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) vertaalt mijns inziens Matteüs 19:8 niet goed/scherp. Dat leidt de aandacht af van waar het in dat gesprek over echtscheiding om gaat. Hieronder leg ik uit wat er mis gaat en wat daarvan het gevolg is.

Eerst wil ik dit zeggen: regelmatig en met veel plezier gebruik ik de nieuwste Nederlandse Bijbelvertaling, de BGT. Ook voor de zondagse Continue reading