Als je weet wat je wilt, weet je ook wat je niet wilt.

Gisteren was het de eerste zondag van de 40dagen tijd. De kerk leeft toe naar het mysterie van het christelijk geloof: Christus, zoals de Schriften zeggen, voor ons gekruisigd en opgestaan (1 Kor.15:3&4). Lucas zet de 40dagen tijd in een wel heel bijzonder kader. ‘Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem‘ (9:51). Gelijk over kruis en opstanding heen kijken naar Hemelvaart! Laat duidelijk zijn dat hiermee op geen enkele manier de kruisdood wordt Continue reading