BeReal. Hoe je leven in beeld is. Preek Efeze 4:17 – 5:2.

Wat is een goede manier van leven? ‘Verantwoord leven’ is het onderwerp waarmee de jongeren van de gemeente de aankomende weken aan de slag gaan. Een onderwerp dat voor ieder van belang is. Efeze 4:17 zegt er opvallende dingen over.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         BeReal. Wees echt.
BeReal. Wees echt. Ken je die app? Het houdt het volgende in: één keer op de dag – je weet niet wanneer – krijg je een bericht. Het is de bedoeling om binnen twee minuten een foto maken en versturen van wat je op dat moment doet. De foto wordt ook gemaakt met je selfie-camera. Je ziet dus niet alleen wat jij Continue reading