Wat is de roeping voor onze gemeente? Preek Efeze 4:1-13 bij het jaarthema “Eenheid en diversiteit”

Efeze opent je ogen voor Gods geheim; wie Hij is en wat Hij doet in Jezus. Van dat evangelie gaat een appel uit (Efeze 4:1). Wat betekent dit concreet in en voor het leven van de gemeente? Hoe om te gaan met de cadeaus die de Geest aan de gemeente geeft? Deze preek hoort bij de start van het jaarthema 2022 – 2023; Eenheid en diversiteit.

Onderaan de preektekst staan gespreksvragen en stellingen, bedoeld voor gesprek na afloop van de dienst (in de kring, in de wijk of elders).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staart onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Doe je mee met het jaarthema?
In een van de eerste erediensten waarin ik voorging als jullie predikant las ik de tien verbondswoorden voor uit de Bijbel in Gewone Taal. Na afloop van de dienst zei iemand tegen me dat Continue reading