Hoe de Heilige Geest ons leven nieuw maakt. Preek Ezechiël 36:25-27

We lezen verder uit Ezechiël. Delen uit hoofdstuk 36 worden wel beschouwd als de mooiste gedeelten van heel het Oude Testament. De preek dient ook als voorbereiding op de bediening van de heilige doop. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1             Een van de mooiste verzen van heel het Oude Testament.
Als … later groot wordt en ooit haar doopkaart ziet, staat daar bij haar doopnamen: Ezechiël 36:25-27. ‘Pappa en mamma; wat is dat?’ vraagt ze dan. Terwijl je de Bijbel opendoet om het stukje op te zoeken kun je gerust zeggen: ‘dit, …, is een van de allermooiste gedeelten van het hele Oude Testament.’ Gods nieuwbouw- of herstelwerk wordt uitvoerig uit de doeken gedaan.[i]

Met het oog op deze heel feestelijke dienst dacht ik na over een geschikte tekst. Misschien een niet al te onbekende tekst. Toen ik me ging inlezen in het gedeelte van Ezechiël waar we waren gebleven, bedacht ik dat ik niet verder hoefde te zoeken. Vorig jaar hebben we de ‘bergtop’ van het Bijbelboek Ezechiël beklommen. Dat wil zeggen: naar moeilijke teksten geluisterd. En nu hebben we fantastisch Continue reading