Het tijdperk van het geloof is begonnen. Advent met Galaten 3:25

We leven richting Kerst. Paulus’ brief aan de Galaten spreekt op een opvallende manier over dat christelijke feest. ‘Het geloof is gekomen’ zegt de apostel. Wat bedoelt hij met die uitdrukking? Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Bijna Kerst! Wat vieren we?
Afgelopen week zag ik dat er allerlei Kerstbomen in de stad werden neergezet. In de donkere dagen geeft het sfeer. Maar wat is Kerst? Ook al geloven er telkens minder mensen in Nederland in God; Kerst, kind, kribbe, Jezus – dat zal heel wat mensen bekend voorkomen.

Christenen geloven dat Kerst hierover gaat: Gods zoon die God is en blijft, is mens geworden. Hij heeft onze menselijke Continue reading