God, de enige God, is in Zijn Zoon Jezus onze naaste geworden

Preek in de serie over het Marcusevangelie. Dit keer over de vraag hoe de geloofsbelijdenis dat God Een is zich verhoudt tot het optreden van Jezus (Marcus 12:28-40). De proef over de vraag of opstanding wel mogelijk is (12:18-27) komt DV later aan bod. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. De preek kan ook in twee delen worden gehouden. Punt 3 is dan de start van het tweede deel.

Gemeente van de Heer

1         De veelzeggende vraag van buitenstaanders.
Binnenkort start de Alphacursus. We hopen dat het, net als vorig jaar, een gezegende cursus zal zijn. Ik las een tijd geleden eens dat er onderzoek gedaan is naar de vragen die leven bij cursisten. Dat onderzoek is belangrijk. Al was het maar omdat de praktijk uitwijst dat vragen van buitenstaanders ook, in meer of mindere mate, leven onder christenen zelf. Op nummer 1 staat: hoe zit het met het lijden in de wereld? Als God bestaat: waarom laat Hij dat toe? Op nummer 2 staat deze vraag: waarom het christendom; er zijn zoveel religies? Weet je wat op nummer 3 van de vragenlijst van de deelnemers van de Alphacursus staat? Deze vraag: hoe zit het met de Continue reading