Door de doop één met Christus. Preek Galaten 3:27.

In een eredienst waarin de heilige doop wordt bediend, staan we stil bij Galaten 3:27. Dopen is bekleed worden met Christus. Wat bedoelt Paulus daarmee?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Inclusief evangelie.
Drie weken geleden – tijdens het kampeerweekend – luisterden we naar Galaten 3:28. Daar staat dat er geen Joden of Grieken, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen zijn; we zijn één in Christus.[i] In Jezus doen verschillen er niet (langer) toe. Na afloop van de dienst kwam er een gemeentelid naar me toe. Ze zei: ‘vandaag gaat het in onze maatschappij veel over inclusiviteit; dat je elkaar niet Continue reading