‘Onwetende’ goed-doeners. Preek parabel schapen en bokken

Preek gehouden in het kader van het huisbezoekthema: Jezus’ wederkomst. Ik preekte eerder over 1 Petrus 1 (uitzien naar de vreugde van Jezus’ komst). Nu kies ik voor de gelijkenis van de schapen en bokken. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1       Wederkomst. Wie wacht er op oordeel?
Dit jaar is het huisbezoekthema: de wederkomst van Jezus. Verlang je ernaar, naar dat moment? We kunnen zo bezig zijn met hier-en-nu dat we vergeten dat Jezus komt. Dat is in een klap voorbij als je Matteüs 25 leest. Jezus haalt de mensen uit elkaar. Schapen en bokken. Eeuwig leven en eeuwige straf. Weet je waar jij zult staan als Jezus terugkomt? Weet je het zeker?

Het meest opvallende in de gelijkenis is de Continue reading