Heer, help nu! S.O.S. uit de Psalmen. Preek Psalm 40

Bestaat er een god die naar je luistert? Grijpt God in? Deze vraag kan gelovigen en niet-gelovigen bezighouden. Psalm 40 geeft een bijzonder getuigenis.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De overdenking ‘Ik red het niet meer’ op 1 oktober jl. tijdens de Open Huisdienst in de Augustijnenkerk ging ook over Psalm 40.

1         Een God die je (ver)hoort?
Helpt bidden? Luistert God naar je? Bestaat er een God die ingrijpt?

Toen ik twee jaar geleden aan jullie vroeg naar preek-onderwerpen, vroeg een gemeentelid me stil te staan bij het gebed. (Hoe ver)hoort God? Een belangrijk onderwerp. Gelovigen kunnen ermee worstelen: waarom gebeurt …. in mijn leven? Als God zo machtig is waarom maakt Continue reading