Waar is God in de Corona-crisis? Preek over de provocatie van Psalm 44

Een gevoel van zinloosheid overvalt je: waarom deze crisis, waarom … – vul maar in. Psalm 44 gaat hierover. Het lied is even heftig als teer. Zijdelings raakt de Psalm aan de landinname (Psalm 44:3). Dit een heikel thema. Het gaat over God/geloof en geweld. Ik laat dat thema in deze preek links liggen. Aan deze Psalm als geheel heb ik m’n handen al vol. Bij voetnoot ix kun je terecht als je wel met dit onderwerp aan de slag wilt. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De preek is ook te beluisteren als podcast.

Gemeente van de Heer

1         Houd de Psalmen hoog.
Vorige week luisterden we naar Psalm 43.[i] De Psalm leert ons hoe het ‘oude normaal’ van het vertrouwen in God ons ‘nieuwe normaal’ wordt. Eens zal ik God weer loven, mijn God die mij ziet en redt (Psalm 43:5). Het komt goed.  Want God is trouw.

Van een paar mensen van buiten onze gemeente hoorde ik de klacht dat Continue reading