Een vriend in de duisternis. Preek Psalm 88.

In de serie over de Psalmen Psalm 88: een schreeuw uit het graf. Ik kies opnieuw voor de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Aan het begin en einde van de Psalm vind ik de Nieuwe Bijbelvertaling veel beter (zie in de preektekst en het preekthema). Maar de BGT sluit in de directe taal zo aan bij dit hartverscheurende lied dat ik toch voor die vertaling kies. Voorbeeldliturgie: zie onderaan.

Gemeente van de Heer Jezus Christus

1         Waarom staat Psalm 88 in de Bijbel?
Vandaag luisteren we verder naar de Psalmen. Die Psalmen; die kunnen er wat van. Roepen, juichen, verwensen, (on)recht, leven en sterven. Álles in Gods licht. Zo komen we vandaag bij Psalm 88. Als je dat leest, word je stil:

Ik ben ziek van ellende,
ik ben al bijna in het land van de dood…
Het is alsof u mij begraven hebt,
in het donker onder de grond…
Mijn vrienden willen me niet meer kennen,
ze schrikken als ze mij zien…
Nergens zie ik licht…
Ik ben ongelukkig. 

Wat een ellende en Continue reading