Als de golven overslaan dan blijf ik hopen op uw naam. Preek Matteüs 14:1-33

Preek op de eerste zondag van de veertigdagentijd. De storm op het meer staat centraal. Wat doe je als je vaste grond onder je voeten verliest? We zingen o.a. Opwekking 789. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         En als de golven overslaan.
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw naam
(Opwekking 789)

Wat een mooi lied. Opwekking 789 doet denken aan Psalm 42 en 43. Al die liederen vertellen dat God je nooit los zal laten.[i] Misschien hebben de discipelen die Psalmen wel gezongen of daaraan gedacht toen Jezus bij hen aan boord stapte en de wind ging liggen (Matteus 14:32).

Levendig portret.
Matteus 14 is geen stoer verhaal. Het gaat niet over rotsvaste gelovigen die allerlei gevaren trotseren. Het is een realistisch portret. Discipelen die ploeteren op het meer. Tegenwind. Tegenslag. Je komt met al je inspanning niet vooruit. En toch volhouden want de Heer heeft immers gezegd te gaan (Matteüs 14:22). Het was een bevel. Dan ga je. Je ziet het voor je. Misschien hebben ze in de boot wel zitten mopperen. Op elkaar. ‘Roei toch wat harder, Judas’. Misschien mopperden ze wel op Jezus. Jezus zit veilig, hoog en droog, terwijl zij Continue reading