De woedende heer en het kwetsbare kind. Korte introductie preken Matteüs 18 (en slot Matteüs 17).

Matteüs 18 is bekend en berucht onder gelovigen. Ik heb er een aantal preken over gehouden. Het geheim van dit hoofdstuk is dat het begin en het slot bij elkaar horen. De woedende, machtige heer (vers 34) is het kwetsbare kind (vers 3). Een korte introductie op een paar preken over dit boeiende hoofdstuk.

Bekend en berucht hoofdstuk.
Matteüs 18 roept heel wat op onder gelovigen. Dat zit ‘m vooral in het stukje waarin Jezus zijn discipelen de volmacht geeft om zonde te bestraffen (vers 15-20). Maar ook in het deel over vergeving van (onderlinge) schuld (vers 21-35). De verzen 15-20 hebben, mede, een belangrijke rol gespeeld in het begrip van kerkelijke tucht of censuur. Vandaag is dat een lastig onderwerp. Bepaal je als (westers) vrij mens niet zelf wat goed en verstandig is? De verlegenheid met dit onderwerp is op zich begrijpelijk.[i] Toch is het slechts verplaatsen van problemen als je het laat bij verlegenheid. Want voorafgaand aan die verzen spreekt Jezus over Continue reading