Doden gaan niet weer leven

Er komt wetgeving die het voor ouderen mogelijk maakt om uit het leven te stappen (NRC, 13 oktober). Het kabinet schoffeert met deze stap zijn eigen ‘Commissie Voltooid Leven’. Want in de kabinetsbrief wordt de naam van die commissie niet genoemd (‘commissie van wijzen’) en op het unanieme advies van die commissie en de daarvoor aangedragen argumenten wordt niet of nauwelijks ingegaan. De overdrive van het kabinet zorgt ervoor dat de discussie over dit ingrijpende onderwerp direct ontspoort.

Hoe terecht het dan ook is het kabinet ervan langs te geven en/of dwars te zitten; er is meer aan de hand. Want de leidende gedachte bij deze voorgenomen wetgeving is de Continue reading