Tsunami verwoordt juist goed wat er gebeurt, de connotatie is ambigu

Louise O. Fresco beschrijft op een inspirerende manier waarom het woord ‘tsunami’ asielzoekers ontmenselijkt en als absurde term moet worden weerlegd (NRC Handelsblad, 9 september). Toch ontkomt zij niet aan de valkuil van de taal waar zij Continue reading