Voorkom intern christelijk gesprek over schepping en evolutie

Win de mens-van-nu voor Christus

Christenen zijn voorlopig niet klaar met het debat over schepping en evolutie. Het gesprek daarover wordt gevoerd midden in het verhaal dat de moderne westerse cultuur over het begin vertelt. Hoe kan in dat gesprek het evangelie van Christus krachtig klinken?

Het recente Het geheime logboek van topnerd Tycho van Corien Oranje en Cees Dekker deed behoorlijk wat stof Continue reading

Schepping – evolutie. Themadienst deel 2. Hoe lezen we Genesis 1?

Vorige keer: wie imponeert; schepping en evolutie vanuit Kolossenzen 1. Doel van deze en volgende themadienst: vandaag 1/ bespreking kadertheorie en 2/ wat komt er in Genesis 1 op ons af? Volgende week: de goede schepping en haar nog hogere doel. themadiensten gehouden in mei 2011, Delfshaven.

1 Kadertheorie.
Recent is de kadertheorie weer onder de aandacht gebracht door ds. Doedens (Woord op Schrift) en Genesis (in de serie: Gaan in het spoor van het oude testament (prof. Douma). Heropleving van theorie van A. Noordtzij (1931), Nic.H. Ridderbos (1963) en Kelly (1997).

En door dat ‘hergebruik’ komt deze theorie ook bij anderen voor. Schrijvers zoals René Fransen (sterrenstof) gebruikt Continue reading