Gelukkig de vredestichters. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Preek Matteüs 5:9

Bij het begin van een nieuw kerkelijk seizoen luisteren we naar een woord uit de Bergrede. Jezus zegt dat vredestichters gelukkig zijn; zij zullen kinderen van God genoemd worden. Wat betekent dit woord? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

De preek is te beluisteren via een podcast.

Gemeente van de Heer

1.    Ben jij een vredestichter?
Heb je wel eens ruzie gehad? En kwam het ook weer goed? Kwam het goed omdat jij sorry zei of kwam die ander met een excuus? Of besloot je samen dat het mooi geweest was; ‘zand erover’?

Jezus zegt dat vredestichters gelukkig zijn – zij zullen kinderen van God genoemd worden (Matteüs 5:9).

Ruzie maken is niet zo moeilijk. Soms gebeurt dat voordat je het in de gaten hebt. Dat is ook niet erg. Als het je maar Continue reading

Wereldwijd bant God oorlogen uit. Preek Psalm 46.

Preek Psalm 46, in een zomer vol geweld. Voorbeeldliturgie hieronder.

Gemeente van de gekruisigde Jezus van Nazaret

1. Wat een lied.
Afgelopen zomervakantie waren wij in Z-Frankrijk (ja, goed weer gehad – dank je). De eerste dienst die we daar bezochten lazen we deze Psalm; 46. Probleem met Franse kerkdiensten is dat ze in het Frans worden gehouden. En een enthousiaste voorganger maakt het volgen van de preek al helemaal lastig.

Maar ik werd zo gegrepen door de tekst. Eigenlijk vergat ik gelijk waar ik was, wat ik aan het doen was. Ik kon m’n ogen en m’n oren niet geloven. Heb je gelezen/gehoord (vs.9 vv):

Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.

Wat!?

Ik werd overvallen door wat hier staat. Want juist in deze zomer nam geweld, terreur, oorlog en dreiging daarvan het wereldnieuws zo in beslag. Er was geen dag dat er Continue reading