Thumbs up for Christ! Over opinievorming anno 2013.

Allerlei individuele meningsuitingen en onderzoeken domineren de agenda van de kerk. Daarmee kan het leven uit genade onder druk komen te staan: er moet van alles. Aan de andere kant is meningsvorming van onderaf een gegeven: zo werkt het nou eenmaal in onze tijd, en aan haar eigen tijd kan en wil de kerk zich toch niet Continue reading