Hoe een buitenstaander je leert bidden. Preek Matteus 15:21-28, biddag CGK en GKv

De Zuidhovenkerk (CGK) en Kanderlaarkerk (GKv) komen samen op biddag. Heel fijn. In de dienst staat het gebed centraal. Er is een gemeente- of Bijbelgebed, gemaakt en uitgesproken door een zus van de gemeente. Zij heeft dit vaker gedaan (in bid- of dankdienst). Het is opnieuw een indrukwekkend gebed geworden. De tekst van dat gebed staat onder de preektekst. En na de korte preek over de Kanaänitische vrouw (‘honden krijgen geen eten dat voor kinderen is!’) bidden we verder. Voorbeeldliturgie staat helemaal onderaan deze blog.

Gemeente van de Heer

1         Antiracisme-reclame.
Catechisatiegroep 2/3 van onze gemeente behandelde laatst het onderwerp racisme. Wat goed dat jullie hiermee bezig zijn, jongeren! Racisme is een groot en triest makend probleem in onze maatschappij. Dat loopt van voetbalvelden tot aan stageplekken. Zomaar krijgen mensen te maken met scheldpartijen of discriminatie. Terwijl God toch van ons vraagt om goed voor elkaar te zijn en een ander lief te hebben als jezelf (Matteüs 22:37-40).[i] Doe je best om je in de maatschappij goed op te stellen, zoals God het wil.

Ik heb begrepen dat jullie Bijbelteksten moesten zoeken bij het onderwerp racisme. Een van de teksten was het stukje dat we net lazen; Matteüs 15:21-28.

  • Eerst negeert Jezus een buitenlandse vrouw (Matteüs 15:23).
  • Daarna durft Jezus haar zelfs te vergelijken met een hond (Matteüs 15:26).

Alsjeblieft. Is dat nou een goed voorbeeld? Ik ben benieuwd hoe jullie dit Continue reading