Dank God voor alle gaven in de gemeente

Preek over 1 Petrus 5 (beginverzen), gehouden in de Kandelaarkerk. In deze dienst kregen we nieuwe diakenen en (jeugd)ouderlingen. Een mooi moment om eens stil te staan bij (het functioneren van) de gaven die God aan de gemeente geeft.

1         Dank God voor alle gaven.
Vandaag krijgen we nieuwe ambtsdragers: diakenen, een jeugdouderling en ouderlingen. We danken de Heer dat zij gereed staan om hun werk te beginnen. We danken vandaag ook de Heer voor het trouwe werk van de aftredende diakenen en (jeugd)ouderlingen. Wie in den lande eens z’n oor te luisteren legt, hoort dat het moeilijk is (en moeilijker wordt) om ambtsdragers te vinden. Wat dat betreft hebben we extra reden tot dank als we via de weg van (dubbel)talstelling ambtsdragers krijgen. Laten we hierin niet trots Continue reading

Jezus volgen in leiden en lijden

Preek in de serie over 1 Petrus. Gehouden op de dag waarop we stilstaan bij de vervolgde kerk. Dit thema kwam eerder in deze serie aan bod (zie onderaan de preektekst), daarom ligt daar nu, al komt het ter sprake, niet het accent op. Voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Vandaag sluiten we het luisteren naar de 1 Petrusbrief af. Goed beschouwd zou je kunnen zeggen dat deze brief t/m hoofdstuk 4 alles al bevat wat gezegd moet worden. Het refrein is: doe het goede. In iedere situatie. De rechter staat voor de deur. Houd vol; ook als (dat betekent dat) je moet lijden. Hoofdstuk 5 lijkt er wat los aan te hangen. Ik denk dat je dat hoofdstuk het beste kunt beschouwen als echte Continue reading