Jezus volgen. Preek Matteüs 9:9 bij het jaarthema discipelschap

Tussen neus en lippen door, zo lijkt het, roept Jezus mensen op om hem te volgen. Vandaag gaat het veel over discipelschap in de kerk. Wat betekent het om Jezus te volgen? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Discipelschap.
Het voorstel van de kerkenraad is om het dit jaar te hebben over het volgen van Jezus. Over discipelschap. In het mededelingenblad dat vandaag uitkomt vind je meer over het jaarthema. Hoe volg je Jezus in je leven van iedere dag? Hoe doen we dat als gemeente? In de kring?

Het voordeel van het thema discipelschap is dat we mooi bij (het luisteren naar) Matteüs kunnen blijven. We hebben drie keer geluisterd naar Jezus’ schitterende toespraak, de Bergrede.[i] Jezus vervult de wet. Hij zelf is de schat van het evangelie. En Jezus roept om met hem te leven. Hem te volgen. Jezus roept Simon en Andreas (Matteüs 4:18-20). Jakobus en Johannes (Matteüs 4:21 en 22). En zonet lazen we dat Jezus ook Matteüs[ii] roept (Matteüs 9:9).

Bij iedereen gaat het verschillend. Gelijk is wat Jezus zegt: volg mij. Vandaag is bijna tweeduizend jaar verder. Hoeveel er ook veranderd is, dit is gelijk: Jezus roept. Volg mij.

Ik wil het jaarthema graag beginnen in het midden van de gemeente. Bij jullie – aan wie Jezus zijn Continue reading