Jezus volgen. Preek Matteüs 9:9 bij het jaarthema discipelschap

Tussen neus en lippen door, zo lijkt het, roept Jezus mensen op om hem te volgen. Vandaag gaat het veel over discipelschap in de kerk. Wat betekent het om Jezus te volgen? Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Discipelschap.
Het voorstel van de kerkenraad is om het dit jaar te hebben over het volgen van Jezus. Over discipelschap. In het mededelingenblad dat vandaag uitkomt vind je meer over het jaarthema. Hoe volg je Jezus in je leven van iedere dag? Hoe doen we dat als gemeente? In de kring?

Het voordeel van het thema discipelschap is dat we mooi bij (het luisteren naar) Matteüs kunnen blijven. We hebben drie keer geluisterd naar Jezus’ schitterende toespraak, de Bergrede.[i] Jezus vervult de wet. Hij zelf is de schat van het evangelie. En Jezus roept om met hem te leven. Hem te volgen. Jezus roept Simon en Andreas (Matteüs 4:18-20). Jakobus en Johannes (Matteüs 4:21 en 22). En zonet lazen we dat Jezus ook Matteüs[ii] roept (Matteüs 9:9).

Bij iedereen gaat het verschillend. Gelijk is wat Jezus zegt: volg mij. Vandaag is bijna tweeduizend jaar verder. Hoeveel er ook veranderd is, dit is gelijk: Jezus roept. Volg mij.

Ik wil het jaarthema graag beginnen in het midden van de gemeente. Bij jullie – aan wie Jezus zijn Continue reading

Hoe de wereld op haar einde loopt. Preek Ezechiël 24

Ezechiël 24 is een intriest hoofdstuk; zowel voor de gelovigen van toen als voor de profeet Ezechiël persoonlijk. (Hoe) horen we hierin het evangelie? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1.        Het dieptepunt is bereikt.
In m’n studententijd kochten mijn huisgenoot en ik in het weekend – doe eens luxe – eens een stuk vlees bij de slager. Het moest weet-ik-veel-hoeveel uur braden/stoven. Ondertussen werden we gevraagd door gemeenteleden om daar op te komen passen. Aantrekkelijk want zij hadden een fatsoenlijke TV en een koelkast+ vol. Uiteraard dachten we geen seconde aan de pan die op het  vuur stond. Toen we na middernacht thuis kwamen, walmde de rook ons tegemoet toen we de deur opendeden. Het vlees en de botten waren verkoold en zelfs de pan was begonnen te smelten. Een vreselijke stank hing in heel het huis. Zelfs na uren luchten was de stank niet weg.

Zo gaat het in Ezechiël 24. Het moet vreselijk hebben gestonken toen Ezechiël een pan met excellent vlees erin op het vuur zette (Ezechiël 24:4 vv). Alles moest verbrand worden. Het is nog een levensgevaarlijke opdracht ook. Makkelijk zou het huis in de fik kunnen vliegen. 1-1-2 bellen was er in die tijd niet bij. Voor je het wist was er een (stads)wijk verloren aan het vuur.

Scharnierhoofdstuk.
Gemeente, vandaag luisteren we voor het laatst van het seizoen 2018/9 naar Ezechiël. En dan is hoofdstuk 24 passend. Dat is een scharnierhoofdstuk. Ezechiël moet de datum Continue reading

De omgekeerde wereld van Jezus

Preek over Lucas 9:23. Jezus volgen, jezelf aan hem verliezen. Jezus gebruikt een radicaal beeld: je kruis op je nemen. Dat betekent een pijnlijke dood sterven. Ik pas de betekenis daarvan toe op twee situaties: omgaan met sterven en meedoen met het debat over religie en geweld. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preek.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         Verkiezingscommercial van Jezus.
Je hebt vast wel gehoord dat onze ‘eigenste’ Michael van Praag zich heeft gekandideerd om voorzitter te worden van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Nu heeft Van Praag wel een probleem/uitdaging: hoe krijg je zoveel stemmen dat je ook echt voorzitter wόrdt? De huidige voorzitter, Blatter, is, ondanks allerlei beschuldigingen van corruptie inzake FIFA, toch aanzienlijk populair. Je zult dus met iets moeten komen. En dat mag niet te negatief zijn over andere kandidaten. Alleen met een eigen, pόsitieve uitstraling maak je kans. Van de week hoorde ik op de radio hoe een reclamebureau een aantrekkelijk spotje had gemaakt. Scherp, komisch en aantrekkelijk: Van Praag is onze man.

Het Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen heeft wel wat weg van een belangrijk verkiezingsmoment. Jezus is dé kandidaat die God naar voren Continue reading