In vuur en vlam voor de A/ander. Dankdag met Ezechiël 10

Preek bij dankdag 2018. De tekst Ezechiël 10 lijkt zich niet te lenen voor een dankdag-bijeenkomst. Het gaat immers over het goddelijke oordeelvuur (Brimstone); de dag van de HEER (Ezechiël 7). Toch luisteren we verder naar Ezechiël. Laten we zien wat het oplevert. Het betreft een gezamenlijke dienst van de CGK (Zuidhoven) en GKv (Kandelaarkerk). Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1 We zijn mensen. Afhankelijke mensen.
Vanavond danken we voor gewas en arbeid. Vaak zegt men dat samenkomsten als dank- en biddag achterhaald zijn. We zijn vandaag immers zelfredzaam.[i] Juist in 2018 hebben we dat anders ervaren. Extreme droogte maakten we mee. Wij, Nederlanders, hebben gebeden om regen! We blijven afhankelijk. Van regen. Van zegen. Van eten en drinken. Van vriendschap en een gemeente. Het slotlied in deze dienst verwijst daarnaar:

Gij komt het dorre land

Continue reading