Het onverschrokken geloof van Hemelvaart. Preek Efeze 2:6

Efeze 2:6 legt uit – haast tussen neus en lippen door – wat Hemelvaart betekent. Vier het feest voor koning Jezus mee. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de ten hemel gevaren Heer

1         Verlegen met Hemelvaart?
Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgestaan, zoals in de Schriften staat, en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf
(1 Korintiërs 15:3-5).

Het belangrijkste is de dood en opstanding van Continue reading