Wat een klacht onthult van Gods aanwezigheid. Preek Psalm 42

Na Psalm 41 (vorige week) vandaag Psalm 42 centraal. Opnieuw een klacht. Een intensivering van Psalm 41. Wie goed luistert ontdekt iets bijzonders over de manier waarop God zich laat kennen. De eredienst is een gezamenlijke (zomer)dienst met de Zuidhovenkerk (CGK). Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een klacht met een getuigenis.
Vorige week luisterden we naar Psalm 41.[i] Aan de ene kant is er sprake van een opeenstapeling van moeite en tegenslag. Dat gaat van ziekte tot aan een vriend die zich als een vijand opstelt. Aan de andere kant is er een geloofsbelijdenis dat God zal helpen. En Psalm 41 sluit af met een lofzang Continue reading