Gods trouw straalt. Preek Kerst 2016

Kerstpreek 2016 over Lukas 2. Voorbeeldliturgie onderaan.

1         Waar vertrouw je op?
Vandaag vieren we kerst. Een hemels leger scandeert wat dat is:

Alle eer aan God in de hemel
Vrede op aarde voor de mensen
van wie God houdt

De wereld komt in een ander licht te staan. Hemels licht. Vaak – en terecht – is er gewezen op de grote tegenstellingen in het evangelie van Lukas. De keizer werd toen vereerd als Heer (kurios). Precies zo – Heer – wordt dat kind dat in de voerbak ligt genoemd (2:11). Hij zal altíjd koning zijn (1:30-33). Nog een tegenstelling: Augustus deelt bevelen uit maar drie eeuwen later neemt de Romeinse keizer het christelijke geloof aan (zo Tom Wright). En zo zijn er tal van (minder) subtiele hints. Het is een evangelie dat alles in hemels licht zet.

God wint. Alle eer aan Hem.
En op aarde komt het goed: vrede.

We zijn nu eeuwen verder. Hoe klinkt het nieuws van Kerst? Van het triomfalisme van het christelijke geloof in ons continent, Europa, is weinig meer over. Als het over onze christelijke wortels gaat, is het zomaar defensief. Onze ‘christelijke’ waarden moeten verdedigd worden, die laten we niet afpakken. Het accent ligt op Continue reading