Christus in je hart geboren. Kerstpreek 2018

Kerstpreek 2018. In het licht van Ezechiël kijken we naar Kerst. God gaat verder en neemt ons met zijn plannen mee. Wat betekent dat voor de kerk in een bijna postkerkelijke maatschappij?

1         Gods onvoorstelbare trouw.
Dit seizoen lazen we uit Ezechiël. Allereerst dat indrukwekkende hoofdstuk waarin Ezechiël werd geroepen. Hij zag de stralende verschijning van de HEER (1:28). Plechtig gezegd: de heerlijkheid van de HEER; wie God is in zijn majesteit, kracht, recht en barmhartigheid. Het vreselijke oordeel dat Ezechiël moest aanzeggen bestaat hieruit: deze (heerlijkheid van de) HEER vertrekt uit Continue reading

Hoe de Jodenkoning in onze troep terecht kwam en komt. Kerstpreek 2017

1         Feest van duister.
Vorig weekend was de Kerstmarkt in Dordrecht. De stad is prachtig versierd en verlicht. De kerstmarkt hier is de grootste van Nederland. 375.000 bezoekers in drie dagen. Prachtige muziek klinkt. Marktkramen zijn extra gevuld. Op onze traditionele zondagswandeling raakten we vast in de stoet mensen. Er was geen doorkomen aan. Auto’s stonden in een eindeloze file om maar een parkeerplekje te bemachtigen.

‘Geen plaats’: file voor de parkeergarage ivm Kerstmarkt (foto zondag 17 december jl.)

Zoals er voor Maria en het kind geen plaats was in de herberg, zo is het maar wat krap voor de hedendaagse mens die een kerstmarkt Continue reading

Gods trouw straalt. Preek Kerst 2016

Kerstpreek 2016 over Lukas 2. Voorbeeldliturgie onderaan.

1         Waar vertrouw je op?
Vandaag vieren we kerst. Een hemels leger scandeert wat dat is:

Alle eer aan God in de hemel
Vrede op aarde voor de mensen
van wie God houdt

De wereld komt in een ander licht te staan. Hemels licht. Vaak – en terecht – is er gewezen op de grote tegenstellingen in het evangelie van Lukas. De keizer werd toen vereerd als Heer (kurios). Precies zo – Heer – wordt dat kind dat in de voerbak ligt genoemd (2:11). Hij zal altíjd koning zijn (1:30-33). Nog een tegenstelling: Augustus deelt bevelen uit maar drie eeuwen later neemt de Romeinse keizer het christelijke geloof aan (zo Tom Wright). En zo zijn er tal van (minder) subtiele hints. Het is een evangelie dat alles in hemels licht zet.

God wint. Alle eer aan Hem.
En op aarde komt het goed: vrede.

We zijn nu eeuwen verder. Hoe klinkt het nieuws van Kerst? Van het triomfalisme van het christelijke geloof in ons continent, Europa, is weinig meer over. Als het over onze christelijke wortels gaat, is het zomaar defensief. Onze ‘christelijke’ waarden moeten verdedigd worden, die laten we niet afpakken. Het accent ligt op Continue reading