Hemelvaart: Jezus komt eraan!

Preek Hemelvaart 2018. In de preek komt aan de orde dat Hemelvaart te maken heeft met een wereldbeeld dat je hebt. Lokaliseer je de hemel ‘daar(boven)’? Grote kans dat Hemelvaart dan weinigzeggend is. Ook Jezus wonderlijke (ant)woord over zijn komst op de wolken staat centraal. Voorbeeldliturgie: zie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1       Waar is de hemel?
Toen ik zaterdag het weerbericht voor deze week zag, stond er dit:

Gelukkig! Stel dat er ook vandaag, Hemelvaartsdag, een strakblauwe lucht was geweest. Hoe moest het dan met die wolk? De wolk waarvan wordt gesproken Continue reading

De aangifte van Jezus van N.

Kwetsen, beledigen; het lijkt haast een gewoonte in onze samenleving. In de serie van Marcus zien we hoe Jezus zwijgt als hij vals beschuldigd en zelfs mishandeld wordt. Hij spreekt alleen als het om zijn identiteit gaat. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Die ene schat!
We leven in de belangrijkste week van het jaar. Richting Goede Vrijdag en Pasen. De vraag waar het allemaal om gaat in het evangelie van Marcus wordt gesteld, door de belangrijkste geestelijk leider: ‘bent u de Messias, de zoon van de Gezegende?’ (Marcus 15:61). Wij luisteren ernaar aan het begin van de Stille Week. Stilte voor de storm; de storm van Golgota.

Het gaat vanmorgen over de vraag die het hele evangelie lang aan de orde is: wie is Jezus? Luister maar:

  • ‘Jij bent mijn geliefde zoon’ – zegt God tegen Jezus, helemaal aan het begin van het evangelie van Marcus (1:11).
  • Sterker nog: de eerste zin van Marcus zegt waar het op staat: ‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de zoon Continue reading