Alleen met oprecht geloof kom je verder. Preek Matteüs 6:1-18

Jezus spreekt over de motivatiekant van het geloof. Geven, bidden en vasten moet in het verborgene gebeuren. Dan zal God je belonen. Wat bedoelt Jezus? Deze preek is een afsluiting van drie preken over de Bergrede (zie vorige weken onder preken). Voorbeeldliturgie zie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Rond Prinsjesdag verschijnen er altijd cijfers. Hoe staan we ervoor? Wij beginnen altijd met geld. Hoe draait de economie en wat betekent dat voor mijn portemonnee? Dit jaar werd er gelukkig ook bijgezegd dat een mensenleven om meer dan geld gaat. Er is zoiets als de kwaliteit van je leven. Denk aan vriendschappen, passend werk, zingeving – noem maar op.

Kwaliteit.
Jezus spreekt in de Bergrede ook over de kwaliteit Continue reading