Wie weet wat God ons geeft. Preek Efeze 3:14-21 op de zondag van de fusiekerk NGK

Vandaag staan we erbij stil dat we deel uitmaken van de fusiekerk Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Wat betekent dit? De liturgie in onze eredienst is deels gelijk aan die van de Open Hof. Mijn collega Rein Hoekstra en ik preken over Efeze 3:14-21. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Een nieuw kerkverband.
‘Zeg; gefeliciteerd.’ Ik liep laatst een eindje te wandelen toen iemand dat tegen me zei. Ik moest even nadenken. Gefeliciteerd waarmee? Ik werd gefeliciteerd met het feit dat Continue reading