Guided tour door het koninkrijk. Preek Psalm 1

Preek gehouden in de Kandelaarkerk op 28 augustus 2016. Begin van een geplande serie over de Psalmen. voorbeeldliturgie: zie onder.

1         Psalmen getuigen van Jezus.
Dit seizoen wil ik een paar keer over de Psalmen preken. Dat lijkt me bepaald niet makkelijk. Psalmen zijn gebeden. Soms buitengewoon intiem (cf. Matteüs 6:6). Wat moet je daarover zeggen? En toch: wij hebben deze liederen gekregen. Door heel het Nieuwe Testament heen klinken ze. Gelovigen van alle tijden hebben de Psalmen gebeden en gezongen. Dat  geeft grote verbondenheid. Op trouw- en rouwkaarten van gelovigen vind je regelmatig teksten Continue reading