Het is tijd. Tijd om in alles de koning te volgen. Preek 1 Korintiërs 7:31b. Afsluiting 2 van gemeenteproject Beloved.

Afgelopen weken hebben we intensief met elkaar opgetrokken in het project Beloved. Hoe zet je je leven, je relatie en relatievorming in Gods licht? Vandaag de tweede afronding daarvan. Paulus spreekt over Gods nieuwe tijd in Jezus en de betekenis daarvan voor ons leven.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een onverwachte wending.
Vorige week zijn we begonnen met het afronden van het gemeenteproject Beloved. Met Psalm 148 hebben we de HEER lof en eer gebracht. Wat is Hij goed. Wat geeft de Geest veel. Dank voor alle gaven in Jezus’ gemeente.

Vandaag de tweede afronding. We gaan nog een keer luisteren naar 1 Korintiërs 7. Dat deden we eerder toen ging het over seksualiteit, getrouwd- en singlezijn ging.[i] Het refrein van dat hoofdstuk is: je bent van de A/ander. Je bent van Jezus. Met je lichaam. Je seksualiteit. Je ziel. Je bent van elkaar. Volg Jezus en leef met elkaar – wat je situatie ook is.

Kloppend hart.
Vandaag luisteren we iets beter. Dat wil zeggen: Paulus geeft die aanwijzingen over seksualiteit, liefde en trouw vanwege een bepaalde reden. In vers 29 verduidelijkt hij zichzelf. ‘Wat ik bedoel, broeders en zusters, is….’ Zie je? Er zit een bedoeling achter zijn aanwijzingen. Het christelijk geloof is geen Continue reading