Gereformeerd en de realiteit

Het appel om stichtingsgemeente Stroom niet toe te laten tot het kerkverband van de GKv (ND, 31 aug.) leverde een pittig gesprek op over gereformeerde identiteit. Dat gesprek zou prachtig zijn geweest, ware het niet dat er een gespreksonderwerp consequent buiten beschouwing wordt gelaten. Dat betreft de vraag naar de Continue reading

Kerkstichting zorgt voor spannende vragen

Het voorbeeld van het gemeentestichtingsproject Stroom in Amsterdam laat zien dat zo maar spanningen kunnen ontstaan met het (vrijgemaakt-gereformeerde) kerkverband waar het initiatief uit voortkomt. Die spanningen kun je niet afdoen als ‘hun probleem’: het raakt heel de kerk. Twee voorzetten voor het kerkelijk gesprek over identiteit.

Verlegen
Een moeder die haar dochter niet Continue reading