Samenwerken en verhuizen; juist nu.

Vorige week werd bericht over de verhuizing van de TU Kampen (23 mei) en in de krant van vrijdag werd gepleit voor een (blijvende) theologische samenwerking tussen de universiteiten van de GKv, CGK en NGK, ‘Kampen’ en ‘Apeldoorn’. Mijns inziens zijn verhuisplannen en samenwerking van Gereformeerde Theologische Universiteiten twee kanten van dezelfde medaille waarbij deze vraag centraal Continue reading