De kerk is tegenwoordig een nutsbedrijf

Bij de Huizinga-lezing 2013 zei Bas Heijne dat er vaak sprake is van een felle reactie op het gebied van religie en cultuur. Dat bleek bij het verschijnen van het rapport van het SCP over geloof in Nederland. Terwijl de spelletjes rondom Koningsdag georganiseerd werden, ontstond er een heuse touwtrekwedstrijd over het woord neofundamentalisme (NRC 3 mei). Daardoor bleef iets wezenlijks buiten beschouwing: de kerk is tegenwoordig Continue reading