Genadefundamentalisme. De kerk in het rapport van het SCP

Eind april publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport met als titel ‘Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland.’ De inhoud van dit rapport leidde tot heel wat discussie en gesprek. In dit artikel wil ik naar aanleiding van dit rapport en de reacties daarop twee dingen naar voren halen.

Gesprek
Het eerste punt dringt zich zo automatisch aan je op dat je het bijna over het hoofd zou zien. Dat betreft de manier waarop ons land omgaat met Continue reading

De kerk is tegenwoordig een nutsbedrijf

Bij de Huizinga-lezing 2013 zei Bas Heijne dat er vaak sprake is van een felle reactie op het gebied van religie en cultuur. Dat bleek bij het verschijnen van het rapport van het SCP over geloof in Nederland. Terwijl de spelletjes rondom Koningsdag georganiseerd werden, ontstond er een heuse touwtrekwedstrijd over het woord neofundamentalisme (NRC 3 mei). Daardoor bleef iets wezenlijks buiten beschouwing: de kerk is tegenwoordig Continue reading

De stem van het gemeenteleven

De manier waarop de discussie over vrouwelijke ambtsdrager gevoerd wordt (intern) en het rapport van het SCP (extern) bewaren de kerk ervoor het gesprek over de vrouwelijke ambtsdrager geïsoleerd te bekijken. Voor welke uitdaging/opgave staan ‘Schriftgetrouwe’ kerken?

Hans en Janneke Burger dienen het kerkelijk gesprek over vrouwelijke en mannelijke gaven op een mooie manier: inhoudelijk en persoonlijk (ND, 28 april jl.). Eerlijk is dat ze aangeven dat het leven bepaalt hoe je (Bijbel)leest. En wat mooi om allereerst te pleiten voor het argumenteren vanuit de breedte van de Schrift.

Hoe verder?
Tegelijk bekruipt je het gevoel: hoe nu verder? Hans’ en Jannekes openhartige bijdrage onderstreept het dilemma Continue reading